Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Komise nedoporučila schválit lékařské fakultě akreditaci. Ostravská univerzita ale stále doufá

Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí, že nedostane akreditaci pro obor všeobecné lékařství. Nedoporučila to totiž komise Národního akreditačního úřadu. Důvodem je nedostatek odborníků, kteří by se mladým medikům věnovali. Vedení univerzity ale stále doufá, že akreditační úřad nakonec studium lékařství umožní.

Špatná zpráva přišla z Ostravské univerzity. Program všeobecného lékařství by neměl by v dalším školním roce na lékařské fakultě vůbec otevřen. Doporučuje to hodnotící komise Národního akreditačního úřadu. Důvodem je prý nedostatečné odborné personální zajištění studia. Tedy málo profesorů a docentů, kteří by mediky vedli. 

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity: "My jsme to do určité míry předpokládali, protože jsme si vědomi toho, že personální zabezpečení na některých katedrách nebo klinikách není optimální, nicméně v té druhé verzi, které připravilo nové vedení po odvolání děkana Martínka, bylo výrazné vylepšení a předpokládali jsme, že to komise zohlední a dá fakultě důvěru." 

Jde zatím jen o návrh komise, ale nikoliv o rozhodnutí akreditačního úřadu. Lékařská fakulta prý personální situaci usilovně řeší s vedením fakultní nemocnice a situaci se daří zlepšovat. V udržení oboru všeobecné lékařství věří vedení kraje i Ostravy.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Samotné doporučení o odebrání akreditace je natolik závažnou skutečností, že si myslím, že by pan děkan lékařské fakulty měl skutečně osobní zodpovědnost vyvodit. Já pevně doufám, že se hrozba odebrání akreditace nenaplní."  

V případě, že by Lékařská fakulta akreditaci přece jen nezískala, zatím by to znamenalo jen to, že by nemohla přijímat nové studenty. O získání akreditace by ale mohla usilovala znovu pro další roky. O konečném rozhodnutí akreditačního úřadu vás budeme informovat.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy