Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Pržně si nechali zanalyzovat odpad z domácností

Hromadou odpadu se probírali výzkumníci, které si do obce pozvalo vedení radnice v Pržně. V pytlech přivezených od rodinných domů i rekreačních chalup našli velké množství odpadu, který by měl být vytříděný pro další využití.

Obyvatelé Pržna a také tamní chalupáři, mají ještě co zlepšovat. Alespoň, co se třídění odpadu týká. Přes postupné zvyšování podílu tříděného odpadu nechávají lidé vyvážet na skládku stále velmi mnoho odpadu, který tam nepatří. Radnice si nechala vypracovat studii, na jejímž základě bude systém nakládání s odpady upravovat.

Robin Liška, člen technického týmu: “V rámci studie provádíme fyzickou analýzu odpadu a ta spočívá v tom, že si náhodně svezeme zhruba 25 popelnic různě z obce. Ty popelnice následně vysypeme na stůl a roztřídíme podle složek, které se dají v pořádku ještě vytřídit. Hledáme to z toho důvodu, abychom mohli potom panu starostovi a všem občanům Pržna jako výsledek studie ukázat, jaký je potenciál ještě třídění a když vyhazují odpad do černých popelnic, tak v kolik by se ho ještě dalo v pohodě vytřídit.”

Obec Pržno je v kraji první, která si nechala takovou analýzu provést.

Robin Liška, člen technického týmu: “Nejvíc je vždycky v těch popelnicích samozřejmě bioodpadu, následuje plast, papír, sklo. To jsou ty komodity, které se dají třídit úplně jednoduše a po obci máte hustou síť nádob, kde máte možnost tyto odpady třídit a odkládat.”

Cena za odpad vyvezený na skládky se bude zvyšovat. V zájmu obcí a obyvatel by mělo být snižování množství takového odpadu. Současně je nutné suroviny třídit kvalitně.

Michal Koňař, poradce pro ekologii: “Největší problém je určitě v druhotných surovinách, pokud se tam nachází nějaký materiál, který tam být nemá, to znamená bio v papíru, nebo moc plastu v papíru a podobně. To už je potom problém na koncových zařízeních a podobně.”

Protože analyzované pytle s odpadem jsou označeny, chce si starosta s lidmi, kteří odpad netřídí, promluvit.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy