Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Práce na přípravě obchvatu Bruntálu pokračují, chystají se výkupy pozemků

Silnice I/45 tvoří tranzitní trasu v Olomouckém a MS kraji. Kromě vnitrostátní dopravy je důležitou spojkou za Šternberka do Polska také pro mezinárodní dopravu. Rok od roku je více zatížená. V centru Bruntálu se navíc propojuje se silnicí I/11. Řešením jejího přetížení i emisní zátěže je právě výstavba jihovýchodního obchvatu Bruntálu.

Celý obchvat Bruntálu bude mít 4,5 kilometru. Bude mít 76 stavebních objektů a 9 mostních objektů. Jeho součástí bude jedna mimoúrovňová a 2 stykové křižovatky.

Petr Rys (STAN), starosta Bruntálu: „Jihovýchodní obchvat města Bruntálu je stále v projektové přípravě. Po vydaném územním rozhodnutí ŘSD přistoupilo ke zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro vedení stavby. Tento obchvat vymisťuje zejména tranzitní dopravu směrem od Olomouce až na Krnov zhruba po takovéto tangentě.“

Obchvat Bruntálu začíná na jižním připojení od Olomouce, poblíž stávající čerpací stanice. Tam bude také první styková křižovatka s Olomouckou ulicí.


Petr Rys (STAN), starosta Bruntálu: „A co je důležité – ŘSD zahájilo majetkoprávní činnost tak, aby vykupovalo, případně získávalo od státních podniků jednotlivé pozemky, které jsou nezbytné k výstavbě našeho obchvatu.“

Další součástí obchvatu bude několik mostů, překonávajících železniční trať i údolí Černého potoka i 300 metrů dlouhá protihluková stěna. Jediná mimoúrovňová křižovatka připojuje na Žlutém kopci silnici I/11, tedy Opavskou ulici.

Romana Šimáčková, vedoucí projketového týmu I/11 ŘSD Ostrava: „V současné době během měsíce prosince se zpracovává, nebo je zpracovaný geometrický plán, který se dává na katastr k zápisu, a tím pádem budeme v příštím roce rozesílat kupní smlouvy na výkupy pozemků. V této době se připravují taky vlastnické podklady a kupní smlouvy tak, aby se mohly v lednu a únoru březnu už mohli začít rozesílat vlastníkům pozemků.“

Petr Rys (STAN), starosta Bruntálu: „Co je potěšitelné, tak ŘSD má v příštím roce ve svém rozpočtu 30 mil korun na realizaci těchto výkupů a na zahájení studie, která bude řešit archeologii, archeologické průzkumné práce v tomto obchvatu.“

Výhledově je naplánován také severní obchvat Bruntálu, který spojí silnici I/11 s průmyslovou zónou. Obchvat Bruntálu bezesporu zajistí kvalitnější životní prostředí ve městě i odklon tranzitní dopravy z centra města.

Témata: stavba,  ŘSD
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků