Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Od Euroregionu Praděd je stále možné získat dotace

V roce 1997 vznikl Euroregion Praděd jako dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků města a obcí. Hlavním cílem sdružení jsou především společné projekty k podpoře kultury a cestovního ruchu v česko – polském příhraničí. Ty jsou financovány prostřednictvím fondů mikroprojektů a v posledních letech se nebývale rozvíjí.

Euroregion Praděd v současné době sdružuje 69 obcí a 6 přidružených členů na české straně a 39 obcí a 5 powiatů na straně polské. Stále je připraven poradit a pomoci novým žadatelům o dotace.

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: „Fond mikroprojektů ER Praděd je vlastně určitá forma podpory, kterou EU poskytuje našemu česko – polskému pohraničí. Jedná se o podporu zejména malých mikroprojektů, jak už ten sám název napovídá, která má i určitá specifika. Hlavním cílem je tedy prohloubit česko – polskou spolupráci, poznat lidi na obou stranách hranice, poznat jejich zvyky, tradice, propojit vlastně všechny jejich činnosti ve všech oblastech lidského života.“

Za více než 20 let této činnosti Euroregion podpořil více než 600 projektů a v posledním programovém období získal jen pro svou českou část více než 3,8 milionů Euro.

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: „I když tyto prostředky ještě nejsou vyčerpány tak ten program se již pomalu chýlí ke konci a proto rádi přijmeme jakékoli vaše žádosti, uvítáme vaše nápady, vaše podněty ke spolupráci a budeme se jim rádi věnovat.“

Každý žadatel musí splnit pouze základní podmínky. První z nich je sídlo ve vymezeném území Euroregionu, druhou je potřeba polského partnera. Pak už stačí jen zvolit úroveň spolupráce se zahraničním partnerem a můžete se ucházet o dotace.

Alena Šmigurová, ředitelka Euroregionu Praděd: „Ze strany žadatelů určitě zájem je, i když bychom uvítali více projektů, více žadatelů, jak jsem již zmínila, těch peněz zde stále zůstává ještě dostatek, než toto období bude ukončeno. Stále ještě můžeme přijímat a podporovat projekty, záměry. Takže uvítáme jakýkoli podnět z vaší strany.“

Z mnoha již realizovaných projektů posledního období můžeme uvést konkrétní příklady.

Zdeňka Jarmarová, projektová manažerka Euroregionu Praděd: „Tak projekty mají napomoci k rozvoji cestovního ruchu. Jako příklad bych třeba uvedla, kdy žadatel se svým polským partnerem, oba mají ve svém dědictví židovský hřbitov. Z projektu se jim podařilo částečně zrekonstruovat některé náhrobky, společně potom vytvořili propagační materiály aby přilákali více turistů do své oblasti a zrekonstruovali si i informační systémy. Dalším projektem, který bych si dovolila zmínit, je projekt, kdy žadatel spolu se svým polským partnerem zrealizovali projekt typu A, což je společný. Uskutečnili velkou řadu společných workshopů a společných kurzů, jako třeba keramika, enkaustika a spoustu dalších. Završili to tím, že uspořádali společnou výstavu, která byla prezentována jak na českém území, tak i na polském území a v rámci tohoto projektu také vytvořili společný katalog těchto výrobků.“

Žadatelé se nemusí bát, že by na přípravu žádosti a vedení projektu nestačili. Pracovníci Euroregionu jsou ochotni ve všem pomoci.

Zdeňka Jarmarová, projektová manažerka Euroregionu Praděd: „Určitě jsme nápomocni každému, kdo by měl zájem žádat i mikroprojekt, jsme nakloněni každému nápadu, žadateli dokážeme poradit, jsme rádi, když žadatel přijde a opravdu s námi probere celý rozpočet, celý projekt, svůj nápad, a pomáháme mu i v systému, který si myslím není pro mnoho žadatelů jednoduchý.“

V sídle Euroregionu ve Vrbně pod Pradědem se těší na nové žadatele, pomohou jim s úspěšnou žádostí a upřesní i všechny možnosti, které žadatel může ve svém projektu využít.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy