Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ministerstvo dopravy začalo po letech řešit hluk z dálnice u Klimkovic

Více než 15 let už Klimkovice bojují za opatření proti hluku z dálnice D1. Nyní konečně svitla naděje, že Ředitelství silnic a dálnic postaví zřejmě příslušné protihlukové stěny. Stavba by měla začít v lednu roku 2024 a hotovo by mělo být do jednoho roku.

Za protihluková opatření bojují Klimkovice už řadu let. Centrální komise Ministerstva dopravy ČR nyní dala zelenou realizaci dodatečných protihlukových opatření v úseku dálnice D1 mezi 342. a 354. kilometrem.

Jaroslav Varga, starosta Klimkovic: "Podle zpráv, které jsme obdrželi, by se mělo začít stavět v lednu roku 2024, opatření by měla přijít na 94 milionů korun. Pro obyvatele místní části Václavovice je to sice ještě dlouhé čekání, ale konečně je místo roků pouhých výmluv ve výhledu nějaký konkrétní posun. V tlaku na realizaci opatření určitě nepolevíme."

Město bude požadavek na konečné řešení odhlučnění dálnice ve Václavovicích nadále prosazovat i prostřednictvím Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK, v němž spojilo své síly několik obcí, jejichž oprávněné požadavky ŘSD dlouhodobě ignoruje.

Ivana Gračková, mediální zastoupení Klimkovic: "Podle informací, které město obdrželo od ŘSD, začala letos projektová příprava protihlukových opatření. Postup je výsledkem dlouholetého tlaku města, které usilovalo o splnění podmínek stanovených pro výstavbu dálnice."

Protože se v minulosti Klimkovice nedočkaly žádné příznivé odezvy, obrátily se na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě s požadavkem na měření hluku ve Václavovicích, nejvíce postižených frekventovanou dopravou na dálnici. Výsledky měření v roce 2017 prokázaly, že noční limit 50 decibelů byl překročen o 3,6 decibelu, denní hodnoty byly naměřeny téměř na hranici limitu 60 decibelů. Krajská hygienická stanice poté vyzvala ŘSD k nápravě a rok nato nevyhověla jeho žádosti o výjimku.

Ivana Gračková, mediální zastoupení Klimkovic: "Vydala pouze časově omezené povolení pro překročení hygienického limitu silničního hluku v denní době o 2dB a v noční době o 7dB, a to do 30. června 2021 s podmínkou, že u objektů vhodných pro realizaci protihlukových opatření bude zpracována projektová dokumentace nejpozději do března 2020 a navržená opatření budou realizována do konce dubna 2021."

ŘSD poté zadalo v pořadí již druhou studii na dodatečné odhlučnění dálnice v úseku od 342. do 354. kilometru.

František Kopecký, poradce pro dopravu Klimkovic: "Ze závěrů studie by měla vyjít projektová dokumentace protihlukových opatření, která se nyní začíná zpracovávat. Přestože termíny časově omezeného povolení Krajské hygienické stanice zcela jistě opět nebudou splněny, rozhodnutí centrální komise konečně přináší světlo na konci tunelu."

 Město zároveň dokončuje projekt výsadby izolační zeleně, která alespoň částečně odcloní rodinné domky ve Václavovicích od tělesa dálnice.

Ivana Gračková, mediální zastoupení Klimkovic: "Zeleň se bude vysazovat na pozemcích, které město získalo od ŘSD bezúplatným převodem prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Část pozemků město se schválením zastupitelstva také vykoupilo od soukromých vlastníků za 148 tisíc korun. Celková rozloha první lokality s izolační zelení mezi dálnicí D1 a osadou Václavovice bude 4 299 metrů čtverečních."

Podle protihlukové studie, kterou pro Klimkovice zpracovala odborná firma, by se tak hodnoty hluku v přilehlé městské části mohly snížit o 7 až 10 procent. S výsadbou by se mělo začít již letos na podzim.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy