Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kůrovcová kalamitní těžba odkryla na Lichnovsku pozůstatky středověké osady Havranov

Kůrovcová kalamita změnila k nepoznání mnoho lokalit v celé zemi. Současně však nabízí netradiční pohledy na krajinu a objevují se lokality, dosud skryté v hlubokém lese. Jednou z nich jsou například pozůstatky středověké vsi Havranov mezi Lichnovem a Miloticemi nad Opavou na Bruntálsku.

Název obci dal hojný výskyt havranů ve středověku. Podle toho dostala německé jméno Rabendorf. Zanikla pravděpodobně již ve 12. století.

Jan Gemela (nez.), místostarosta Lichnova, správce obecního muzea: „Je to místo, kde už ve 13. století byla darována lichnovské šlechtě zaniklá obec Rabendorf. Následujícím používáním pro zemědělskou činnost, nejenom lesnickou, tady zakládali kamenice v rámci budov.“

Právě tyto kamenice, tedy kamenné hromady a valy jsou pro historiky indikátorem dřívějšího osídlení. První průzkumy zaniklé vsi začaly již před 2. světovou válkou.

Michal Zezula, ředitel ostravské pobočky NPÚ: „My nyní máme možnost všechny ty poznatky, které vlastně jsou poplatné metodicky své době, zrevidovat a získat i nasadit metody současné.“

Archeologové ve spolupráci s univerzitami v současné době řeší projekt „Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení.“

Michal Zezula, ředitel ostravské pobočky NPÚ: „Směrem k veřejnosti by vlastně výsledky toho projektu měly být v příštím roce prezentovány formou výstavy, katalogu a odborné publikace.“

Celý projekt má pomoci vlastníkům lesních porostů s hospodařením v lokalitách s ohledem na archeologické nálezy a významná památná místa.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy