Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lidé z celé unie řešili v parlamentu ve Štrasburku budoucnost Evropy včetně klimatu a migrace

Ekonomika, sociální spravedlnost, demokracie, změny klimatu i migrace. Evropská unie se rozhodla v těchto otázkách požádat o radu své občany. Ti byli náhodně vybráni do čtyř diskuzních panelů a osobně mohli říct svůj názor na různou problematiku, kterou unie v současnosti intenzivně řeší.

Panelová diskuse v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Zdroj: TV Polar

Panelové diskuze na téma Budoucnost Evropy proběhly přímo tady v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku a účastnilo se jich celkem 800 občanů.

Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise: "Tato aktivita vznikla z toho důvodu, že politici jsou většinou voleni na období 4-5 let. To je dost dlouhá doba spolu s tím, jak rychle se vyvíjí technologie, abychom měli kvalitní informace a názory občanů na politiku Evropské unie. Součástí participativní demokracie je to, že se občané vyjadřují skrze své názory a přání k aktuálnímu dění a my díky tomu můžeme ovlivňovat tvorbu politiky Evropské unie."
Guy Verhofstadt, člen Výkonné rady Konference, poslanec Evropského parlamentu: "Občané jsou přizváni k aktivní účasti na spolurozhodování a tvorbě plánů o budoucnosti Evropské unie a Evropy samotné. Role Evropské unie na celosvětové úrovni je poměrně slabá, aktuálně ještě oslabená situací skrze covid-19. Dále řešíme oblast zelené ekonomiky. Palčivou oblastí je také samotné zvolení evropských politiků a systém, jak jsou voleni. Na tato všechna témata se ptáme v rámci setkání a diskutujeme o nich s vybranými občany."

Občané byli vybráni náhodně, ale tady poměrné zastoupení mužů a žen ve všech věkových kategoriích. Česká republika má v každém ze čtyř panelů vždy šest zástupců.

Daniel Joudal, účastník panelové diskuze: "Byl jsem hrozně překvapený, když mi zavolali někdy v červnu. Jestli bych vůbec měl zájem se něčeho takového vůbec zúčastnit. Tak jsem samozřejmě souhlasil, protože si myslím, že je dobré, že se Evropská unie zajímá o názory svých občanů."
Pavel Skulil, účastník panelové diskuze: "Jsem tady rád. Myslím, že jsem tady našel spousty názorů, které mě obohatily. A dokonce mám dobrý pocit, že i to co třeba já tady lidem říkám, tak to má smysl a že ten dialog tady funguje."
Hana Hamtáková, účastnice panelové diskuze: "Handicap je můj, že neumím anglicky nebo jakoukoliv cizí řeč, ale prostě je to pro mě veliká zkušenost. A kdybych se nebála toho dál, tak s klidem tam hodím i ten svůj hlas."

Zajímavostí také bylo, že v každém panelu byla třetina mladých lidí ve věku od 16 do 25 let.

Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise: "Mladí lidé jsou pro nás nejdůležitější, jestliže se bavíme o budoucnosti příští generace, tu nelze plánovat bez názorů a vizí právě této generace."

Panelové diskuze probíhaly vždy tři dny na různá témata. Řešila se silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa, vzdělání, kultura i sport. Dále evropská demokracie a bezpečnost. Změny klimatu a životní prostředí a poslední diskuze byla o migraci.

Daniel Joudal, účastník panelové diskuze: "Jsme rozdělení do jednotlivých pracovních skupin, je nás tam zhruba 12, 13 lidí z různých zemí. Zatím proběhlo takové to seznamovací kolečko. Ptali se nás na názory na Evropskou unii. Na to, co tady od toho sezení čekáme."
Pavel Skulil, účastník panelové diskuze: "Teďka jsem v nějakém diskuzním panelu, který řeší budoucnost Evropské unie ve vztahu k zahraničí a vidím, že se tady třeba hodně diskutuje vztah ke Spojeným státům a Evropské unii. Jestli někdo to vnímá jako konkurenci, někdo naopak jako spojence. Ta diskuze se mi celkem líbí."
Hana Hamtáková, účastnice panelové diskuze: "Je to velice zajímavé a můžete opravdu říct svůj názor. Ale nevím, jestli si z toho někdo něco vezme. Byl tam dotaz, jak si to představuju za 50 let, tak jsem říkala, že já teda nevím, protože mě už se to týkat nebude. Ale jako pro budoucnost dětí a rodin, takže v první řadě musí být lidi zdraví. Klimatický změny, ty budou a jsou, takže nejdřív to musí být vyřešený a pak něco zakázat a ne obráceně."
Ľuboš Pečálka, účastník panelové diskuze: "S čím jsem já přišel? Tak uvidíme. My máma tu migraci, já jsem se s tím až dnes seznámil. Mám takové svoje názory, jakože uvidíme, jak bude vypadat aj ta diskuze. Je rozdíl migrace a migrace a také čím je zapříčiněná. Podle toho, Z toho Evropského hlediska si myslím, že ano, Evropanů původních ubývá, mnoho lidí z jiných států přichází a nevím. Nějakým způsobem se to bude muset regulovat anebo něco. Ale zase záleží, z jakých důvodů ti lidé emigrují."
Guy Verhofstadt, člen Výkonné rady Konference, poslanec Evropského parlamentu: "Migrační politika je velké téma, zejména pokud stále hovoříme o tom, že nemáme žádnou jednotnou migrační politiku na úrovni EU, ale tato oblast je stále v kompetenci jednotlivých 27 členských států."

Panely následně zformovaly doporučení, která budou začleněna do závěrečné zprávy konference, kterou na jaře příštího roku připraví výkonná rada.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy