Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKOMAGAZÍN: 20. ročník Konference Odpady 21

  • Celý MS kraj,

Množství vytříděného odpadu každý rok stoupá. Základní podmínkou pro jeho další využití je správné třídění. Aby tato snaha nebyla zbytečná, je nutné vytříděný odpad v nejvyšší možné míře znovu využít. Jednak recyklací vrátit do oběhu a jednak využít energeticky. O tom, jak co nejefektivněji nakládat s odpady, se odborníci radili na konferenci ODPADY21.

V Ostravě proběhla už po dvacáté odborná konference, zaměřená na nakládání s komunálními odpady a jejich energetickým využitím. U zrodu konference stál Pavel Bartoš, dlouholetý prezident Sdružení pro rozvoj MS kraje.

Radúz Mácha, ředitel, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.: “Musím vzpomenout našeho bývalého prezidenta Pavla Bartoše. Byl 10 let prezidentem Sdružení pro rozvoj MS kraje, opustil nás v covidové době v loňském roce a my jsme do podkresu dnešní 20. konference “im memoriam Pavla Bartoše” a všichni jsme zavzpomínali na jeho aktivity související s tímto tématem a s touto konferencí.”

Letos poprvé se téma odpadového hospodářství diskutovalo v rovině třech krajů, MS, Zlínského a Olomouckého.

Radúz Mácha, ředitel, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.: “Letošní konference Odpady 21 je jubilejní, my se na této konferenci scházíme již po 20. Letos je to porvé, kdy spoluorganizátory celé té akce, celého toho ročníku je nejen MS kraj, ale i Olomoucký a Zlínský kraj. Co se týká spolupráce, tak musím říct, že našim hlavním partnerem při přípravě toho jubilejního ročníku byla VŠB-TUO.”
Radim Holiš (ANO), hejtman Zlínského kraje: “S odpadem se dá pracovat. Věřím, že tato konference, která je pro mě zajímavá v tom, že jsou u ní tři kraje - Zlínský, Moravskoslezský a Olomoucký, to je jen důkazem toho, že spolupráce napříč kraji i mezi odpady musí být, protože samotný kraj si s tím neporadí.”
Jakub Unucka (ODS), náměstek hejtmana MS kraje: “Možná, jestli za pár set let se budou nějaké lidská období nazývat, tak potom naše doba bude možná nazývána odpadovou. A já doufám, že takové konference přispějí k tomu, že se odpadky pořadí zlikvidovat a jinak než energeticky to prostě nepůjde. Ale nepalme je zbytečně, zkusme se pobavit o tom, jak je využít, pyrolýza, plasma, o tom všem se tady bude hovořit.”

Odborné diskuse dvoudenní konference byly věnovány strategickým národním dokumentům, dotacím, které vyhlašuje Státní fond životního prostředí, ale i možnostem využívání komunálních odpadů jako surovinového zdroje.

Radúz Mácha, ředitel, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.: “Dneska je to hodně o energetice, hodně o odpadech, my jsme letos i do podkresu letošní konference dali “energetické využití odpadů”. Čili jak po stránce vědecké základny, tedy akademici, kteří se konference účastní, tak se zástupci obcí a měst, diskutujeme o tématu jak v budoucnu nakládat s odpady. Nemůžeme tak jako je to dneska, skládkovat polovinu toho, co vyprodukujeme, ale ty směry jsou dány energetickým využitím a směrem k recyklaci.”
Nahlásit chybu
Bartoň a Partner s.r.o. - pracoviště Nošovice, KONTAKTNÍ OSOBA PhDr. Martin Dudák, tel. 735 171 157, martin.dudak@bartonapartner.cz
Nošovice
od 6 000 Kč/měsíc

Detail

ASF jobs s.r.o., Ostrava - Vítkovice
Ostrava
od 14 500 do 16 000 Kč/měsíc

Detail

Jiří Červinka - pracoviště MSK
Bravantice
od 29 400 do 33 600 Kč/měsíc

Detail