Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nákladní auta začala přivážet tisíce tun materiálu k zasypání nikdy netěžícího Dolu Frenštát

Státní společnost DIAMO začala do areálu černouhelného dolu Frenštát navážet tuny materiálu, který bude sloužit k zasypání dvou důlních jam. Počet nákladních vozidel, která zásypový materiál přivážejí, je omezen, aby obce na trase byly co nejméně zatíženy. Samotná šachta, která uhlí nikdy netěžila, bude zasypána až v polovině příštího roku.

Důl Frenštát se začal hloubit v 80. letech minulého století. Osud dolu poznamenala nejen ekonomická náročnost těžby, ale také protesty veřejnosti proti devastaci Beskyd. Vytěženy tak byly jen zkušební vzorky uhlí a dlouhé roky je šachta jen udržována v zakonzervovaném stavu.

Ubald Rutar, vedoucí lokality Dolu Frenštát, Diamo: “Byl tady ten projekt udělat průzkumný překop směrem na Radhošť, tady 700 metrů, k ověření mocností slojí. Protože tady jsou karvinské a pod nimi jsou nasunuté ostravské sloje. Ale to se už bohužel nerealizovalo.

Většina lidí z okolí Dolu Frenštát považuje zasypávání šachty za velké vítězství. Radnice Frenštátu a Trojanovic mají s lokalitou mají do budoucna velké plány.

Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic: “Pro nás to bylo něco, jako kdyby neodešla okupační vojska Sovětského svazu z České republiky. Prostě toto byla myšlenka Ruska na to, aby se tady těžilo a ta myšlenka pořád byla v hlavách lidí.”

Lidé teď budou muset několik měsíců strpět vyšší provoz nákladních vozidel, která budou navážet zásypový materiál.

Ivan Šimek, závodní dolu, Diamo: “1. července byl zahájen návoz hmot pro zasypání obou jam Dolu Frenštát. Celkem se jedná o 210 tisíc tun. Hmoty se naváží z odvalu bývalého Dolu Paskov. Průběh návozu je přísně limitován posouzením vlivu na životní prostředí, jsou přesně stanoveny časy a počty aut, aby negativní vlivy na obce, kterými se jezdí, byly co nejmenší.”

K definitivnímu zasypání šachty by mělo dojít v polovině příštího roku.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy