Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Úřady práce evidují v MSK za červenec přes 39 tisíc lidí bez práce, pracovních míst je přes 14 tisíc

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji stoupla v červenci o 0,1 procenta na 4,8 %. V evidenci úřadů práce bylo na konci měsíce 39.219 lidí. Ty v kraji evidují 14.012 pracovních míst.

Počet nezaměstnaných na konci července v Moravskoslezském kraji vzrostl oproti předchozímu měsíci o 818 lidí. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je ale zároveň výrazně nižší, o 5 107 osob.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti, Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě: "Z tohoto počtu bylo 35 915 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let. Bylo to o 915 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 5 712 osob."

V červenci zaevidovaly úřady práce v kraji 4 420 lidí bez práce. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 194 osoby a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 182 osob.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti, Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě: "Z evidence během měsíce odešlo celkem 3 602 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 374 osob méně jako v předchozím měsíci a o 407 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 877, tj. o 1 091 méně než v předchozím měsíci a o 648 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 658 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 646 méně než v předchozím měsíci a o 239 méně než ve stejném období minulého roku, 1 725 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění."

Meziměsíční nárůst nezaměstnaných osob byl zaznamenán ve všech 6 okresech, největší nárůst byl v okresech Nový Jičín (+4,9 %), Opava (+4,6 %) a Frýdek-Místek (+4,3 %).

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti, Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě: "Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ostravě 20 310 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,8 %. V evidenci bylo 6 422 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 1 372 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 21 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 12 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,5 %."

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 10 080 uchazečů o zaměstnání, tj. 25,7 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 7. 2022 vzrostl na 4,8 %.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti, Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě: "Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázaly 3 okresy, a to Karviná (8,1 %), Bruntál (5,7 %) a Ostrava (5,3 %). Nižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Frýdek-Místek (2,9 %), Nový Jičín a Opava (shodně 2,8 %). Meziměsíčně podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 5,1 %, podíl nezaměstnaných mužů stagnoval na 4,5 %."

Kraj evidoval na konči července 14 012 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 42 vyšší než v předchozím měsíci a o 183 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku.

Vladana Purdeková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti, Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě: "Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 2,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,6) a Bruntál (3,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 984 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 774, na jedno volné místo připadalo 0,4 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 6 881 míst bez příznaku „pro cizince“. U dalších 7 131 pozic pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze „zahraničí“ (tzn. mimo prostor EU a EHP)."

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku letošního roku do 31. července prostřednictvím finančních příspěvků APZ podpořeno 2 093 osob, z toho bylo 874 osob zařazeno do rekvalifikačních kurzů. V tomto měsíci byly prostřednictvím SÚPM - SVČ podpořeny 4 obory činnosti, a to Holičství, kadeřnictví, Manikúra, pedikúra, Hostinská činnost a Fotografické služby.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy