Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Hlavní třídu v Českém Těšíně čeká proměna. Zahrnuje i názory místních občanů

Hlavní třídu v Českém Těšíně čeká výrazná proměna, a to podle vítěze architektonické soutěže. Zahrnuje i názory místních obyvatel, kteří mohli vyjádřit své názory ještě před soutěží.

 Odborná porota, tvořená architekty a zástupci města, vybrala vítěze architektonické soutěže nazvané Měníme Hlavní - Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně. Do soutěže se přihlásilo sedm architektonických studií. Vítězný návrh patří architektům z Českého Těšína.

Martina Peřinková, předsedkyně komise, děkanka Fakulty stavební, VŠB-TUO: "Vítězný návrh vycházel z hluboké znalosti prostředí a nabízel neotřelý a kreativní pohled na řešení daného území."

Výraznou změnou v této ulici bude nové stromořadí. Celý koncept ulice rozdělili architekti do třech částí.

Katarzyna Jursa Pieleszová, architektka: "Je tady hlavní typ A, kde se nachází největší zklidnění toho prostoru, vytváříme tam nový veřejný prostor."
Adam Jursa, architekt: "Nové bude propojení parku Masarykových sadů a Nábřeží míru, kde vytváříme pobytové schody, které umožní posezení, piknik."

Nová bude i cyklostezka v této části. Hlavní třída se změní tak, aby byla příjemným místem jak pro občany města, tak pro turisty a zároveň respektovala požadavky 21. století.

Gabriela Hřebačková, starostka Českého Těšína: "Jsme se snažili vtáhnout na maximum názor veřejnosti, občanů, kteří v průzkumu vyjádřili, že by rádi přivítali ulici Hlavní, která by se zklidnila, bylo by tam místo pro setkávání, na druhou stranu jde vidět že i architekti reagovali na nutnost ozelenění té třídy a zároveň vycházeli z toho, že jsme v památkové zóně."

Na realizaci bude město hledat finance také z externích zdrojů, jako jsou evropské fondy nebo státní dotace.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy