Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Budovy Dolu Frenštát půjdou k zemi do konce roku, šachta zůstane stát

Po zásypu těžních jam F4 a F5 začne státní podnik DIAMO bourat první objekty v areálu Dolu Frenštát. Zmizet nakonec nemusí úplně všechny. Obec Trojanovice totiž požádala o zachování těžních věží a strojovny jako připomínku hornické činnosti.

Objekty chce v budoucnu využít pro projekt CÉRKA. Přeměnu industriálních staveb bude řešit generální projektant, kterého obec aktuálně vybírá ve veřejné soutěži. Sedm povrchových objektů, kotelnu, sklady a další čtyři budovy plánuje ještě do konce roku zbourat státní podnik DIAMO. V likvidaci černouhelného dolu postupuje podle stanoveného harmonogramu. Likvidaci samotných staveb v areálu dolu zajišťuje dodavatelská firma, která byla vybraná na základě výběrového řízení. 

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov: "Druhá etapa demoličních prací bude následovat příští rok, konkrétně sklad výbušnin, kompresorovna, strojovna těžního stroje F4. Demolice všech povrchových objektů by měla být ukončena v polovině roku 2025 třetí etapou,“ doplňuje Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov. 

Se samotným zásypem jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým materiálem začal státní podnik DIAMO v září tohoto roku, kdy byly ukončeny likvidační a přípravné práce v podzemí. 

Ivan Šimek, závodní dolu Útlum-Jih, Frenštát: "Od kóty -30 metrů pokračujeme v likvidaci jam zpevněným zásypovým materiálem, konkrétně cemento-popílkovou směsí a v současné době jsme na kótě -15 metrů pod povrchem. Zásyp bude pokračovat v závislosti na počasí do konce ledna 2024. Likvidace jam bude ukončena stavbou uzavíracích ohlubňových povalů s jejich předepsaným vystrojením."

I když v tuto chvíli pro celý areál Dolu Frenštát platí Rozhodnutí o nařízení odstranění staveb, vedení obce Trojanovice požádalo odštěpný závod Darkov o zachování obou těžních věží a také strojovny s těžním strojem, který chce obec, jako připomínku hornické činnosti, v rámci projektu funkčně renovovat. Ve strojovně tak má vzniknout multifunkční komunitní centrum, těžní věže chce obec přeměnit na vyhlídku a industriální pivovar. 

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov: "Těžní věže jsou ale v bezpečnostním pásmu likvidovaných jam a současně jsou tyto objekty součástí Rozhodnutí o nařízení odstranění staveb. Proto jsme museli požádat místně příslušný obvodní báňský úřad o změnu hornické činnosti – technické likvidace jam, která umožní dokončení likvidace s ponechanými těžebními věžemi."

Náročný projekt, kterým obec Trojanovice navazuje na činnost státního podniku DIAMO, vyžaduje intenzivní koordinační spolupráci obou partnerů. 

Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice: "Jsem rád, že se nám daří naplňovat jak podmínky smlouvy o smlouvách budoucích, kterou máme uzavřenou se státním podnikem DIAMO, tak i harmonogram likvidace staveb v areálu s přípravou stavební projektové dokumentace na navazující investiční část projektu CÉRKA. DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby. DIAMO, státní podnik ředitelství s. p. Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Strana 2, celkem 2 Čeká nás nyní mnoho legislativních kroků, abychom stavbám dříve určeným k likvidaci mohli dát nové smysluplné využití. Pevně věřím, že společně se nám to podaří." 

Projekt CÉRKA – revitalizace Dolu Frenštát je strategickým brownfieldem Moravskoslezského kraje. Projekci i výstavbu nové občanské vybavenosti v území chce obec v první fázi financovat z Operačního programu Spravedlivá transformace. Žádost o dotaci na stavební přípravu projektu CÉRKA obec podala na Státní fond životního prostředí již letos v říjnu, pokud bude schválena, projektovat by se mohlo začít již na jaře příštího roku.

Nahlásit chybu


K tématu
X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 48 000 do 48 000 Kč/měsíc

Detail

X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 51 500 do 51 500 Kč/měsíc

Detail

X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 45 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail
Budovy Dolu Frenštát půjdou k zemi do konce roku, šachta zůstane stát
Vydáno 1. prosince 2023 12:25, Celý MS kraj, Libor Běčák
Po zásypu těžních jam F4 a F5 začne státní podnik DIAMO bourat první objekty v areálu Dolu Frenštát. Zmizet nakonec nemusí úplně všechny. Obec Trojanovice totiž požádala o zachování těžních věží a strojovny jako připomínku hornické činnosti.

Likvidace Dolu Frenštát. Zdroj: DIAMO

Objekty chce v budoucnu využít pro projekt CÉRKA. Přeměnu industriálních staveb bude řešit generální projektant, kterého obec aktuálně vybírá ve veřejné soutěži. Sedm povrchových objektů, kotelnu, sklady a další čtyři budovy plánuje ještě do konce roku zbourat státní podnik DIAMO. V likvidaci černouhelného dolu postupuje podle stanoveného harmonogramu. Likvidaci samotných staveb v areálu dolu zajišťuje dodavatelská firma, která byla vybraná na základě výběrového řízení. 

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov: "Druhá etapa demoličních prací bude následovat příští rok, konkrétně sklad výbušnin, kompresorovna, strojovna těžního stroje F4. Demolice všech povrchových objektů by měla být ukončena v polovině roku 2025 třetí etapou,“ doplňuje Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov. 

Se samotným zásypem jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým materiálem začal státní podnik DIAMO v září tohoto roku, kdy byly ukončeny likvidační a přípravné práce v podzemí. 

Ivan Šimek, závodní dolu Útlum-Jih, Frenštát: "Od kóty -30 metrů pokračujeme v likvidaci jam zpevněným zásypovým materiálem, konkrétně cemento-popílkovou směsí a v současné době jsme na kótě -15 metrů pod povrchem. Zásyp bude pokračovat v závislosti na počasí do konce ledna 2024. Likvidace jam bude ukončena stavbou uzavíracích ohlubňových povalů s jejich předepsaným vystrojením."

I když v tuto chvíli pro celý areál Dolu Frenštát platí Rozhodnutí o nařízení odstranění staveb, vedení obce Trojanovice požádalo odštěpný závod Darkov o zachování obou těžních věží a také strojovny s těžním strojem, který chce obec, jako připomínku hornické činnosti, v rámci projektu funkčně renovovat. Ve strojovně tak má vzniknout multifunkční komunitní centrum, těžní věže chce obec přeměnit na vyhlídku a industriální pivovar. 

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov: "Těžní věže jsou ale v bezpečnostním pásmu likvidovaných jam a současně jsou tyto objekty součástí Rozhodnutí o nařízení odstranění staveb. Proto jsme museli požádat místně příslušný obvodní báňský úřad o změnu hornické činnosti – technické likvidace jam, která umožní dokončení likvidace s ponechanými těžebními věžemi."

Náročný projekt, kterým obec Trojanovice navazuje na činnost státního podniku DIAMO, vyžaduje intenzivní koordinační spolupráci obou partnerů. 

Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice: "Jsem rád, že se nám daří naplňovat jak podmínky smlouvy o smlouvách budoucích, kterou máme uzavřenou se státním podnikem DIAMO, tak i harmonogram likvidace staveb v areálu s přípravou stavební projektové dokumentace na navazující investiční část projektu CÉRKA. DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby. DIAMO, státní podnik ředitelství s. p. Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Strana 2, celkem 2 Čeká nás nyní mnoho legislativních kroků, abychom stavbám dříve určeným k likvidaci mohli dát nové smysluplné využití. Pevně věřím, že společně se nám to podaří." 

Projekt CÉRKA – revitalizace Dolu Frenštát je strategickým brownfieldem Moravskoslezského kraje. Projekci i výstavbu nové občanské vybavenosti v území chce obec v první fázi financovat z Operačního programu Spravedlivá transformace. Žádost o dotaci na stavební přípravu projektu CÉRKA obec podala na Státní fond životního prostředí již letos v říjnu, pokud bude schválena, projektovat by se mohlo začít již na jaře příštího roku.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000040401/budovy-dolu-frenstat-pujdou-k-zemi-do-konce-roku-sachta-zustane-stat