Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Slezská diakonie přináší světlo do života 30 let. Důkazy jsou v Návštěvnickém centru

Již třicet let pomáhá Slezská diakonie přinášet světlo do života potřebným lidem. Třináct let poskytuje sociální služby i v Novém Jičíně. Její činnost připomíná výstava v Návštěvnickém centru.

Slezská diakonie začala své aktivity založené na křesťanských principech vyvíjet ihned po pádu totality v roce 1990. V současné době poskytuje služby téměř 9 000 klientům na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Přímo na Novojičínsku provozuje 7 sociálních služeb.

Gabriela Lhotská, vedoucí sociálně terapeutických dílen Effatha: “Jedním ze zakladatelů Slezské diakonie je pan Česlav Santarius, který navázal na práci svého otce pastora. Pracovali s lidmi potřebnými, se sirotky a s lidmi bez domova.”

Třicetiletou historii Slezské diakonie a její konkrétní působení na Novojičínsku připomínají dvě výstavy v Návštěvnickém centru. Série fotografií v přízemí, nazvaná Přinášíme světlo do života potřebným”, mapuje činnost těchto služeb a vysvětlují jejich poslání. V expozici klobouků si pak lze prohlédnout výrobky jejich klientů.

Eva Liďáková, vedoucí denního stacionáře Eden, Nový Jičín: “Přímo v Novém Jičíně je to ta nejstarší služba, která tu funguje od roku 2007, což je denní stacionář Eden pro lidi se zdravotním a mentálním postižením. Potom jsou to sociálně terapeutické dílny Effatha, které jsou zde deset let, a jsou také určeny lidem s těmito handicapy.”

Před pěti lety tu zahájila své působení také sociální rehabilitace RÚT. Pomáhá v uplatnění na trhu práce lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. V místní části Žilině se od roku 2012 nachází chráněné bydlení Archa.

Eva Liďáková, vedoucí denního stacionáře Eden, Nový Jičín: “To je bydlení určené pro lidi mentálním a kombinovaným postižením, kteří se o své potřeby dokážou základně postarat, ale potřebují pomoc asistenta při vyřizování na úřadech, nakupování a podobně.”

V těchto a dalších zařízeních na Novojičínsku pečují pracovníci a dobrovolníci Slezské diakonie o více než 50 osob.

Gabriela Lhotská, vedoucí sociálně terapeutických dílen Effatha: “Mottem Slezské diakonie je přinášet světlo do života potřebným. A to je to základní, na čem celá organizace a všechny služby stojí. Základem jsou pracovníci, kteří to dělají ze srdce, dělají svou práci rádi, a když jsou spokojení pracovníci, tak samozřejmě jsou spokojeni i klienti. Důležitým je pro nás podpora důstojnosti klienta a respektování jeho individuálních potřeb.”

Výstava, která více prozradí o běžném životě sociálních služeb, potrvá v prostorách Návštěvnického centra až do 29. listopadu.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků