Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Výkopy u centra předcházejí stavbě devátého “kruháče”

Dopravu u centra města omezí na více než půl roku rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace. Na tyto práce naváže v roce 2022 výstavba okružní křižovatky.

Devátá okružní křižovatka v Novém Jičíně bude v těsné blízkosti centra. Než se ale začne stavět, musí zde dojít k rekonstrukci vodovodního a kanalizačního potrubí. Výkopy tu dopravu omezí téměř do konce roku. Práce v prvním úseku ulice gen. Hlaďo začaly v březnu.

Marek Síbrt, mluvčí SmVaK: “My tady zhruba 150 metrů litinového potrubí, které je v některých částech staré více než 100 let, vyměníme za to potrubí z tvárné litiny. Náklady na tuto stavbu dosáhnou zhruba tří a půl milionu korun. Investici realizujeme v koordinaci s městem, které tady buduje kruhový objezd, a tím důvodem je také to, že vodovodní řad tu vede středem  plánované kruhové křižovatky, a my vodovodní potrubí takzvaně vymístíme z centra komunikace k jejím okrajům, aby tu v budoucnosti nevznikaly problémy.”

Tyto práce mají skončit v květnu a plynule na ně naváže modernizace vodovodu a kanalizačních sítí v ulici K nemocnici.

Marek Síbrt, mluvčí SmVaK: “Co se týče té vodovodní infrastruktury, vyměníme zhruba 220 metrů vodovodního litinového řadu, a co se týče kanalizace, vzhledem ke stáří té kanalizační stoky, ten její technický stav už je nevyhovující a proto přistupujeme k této investici, která dosáhne zhruba 8 milionů korun v oblasti kanalizace a 6 milionů korun v oblasti výměny vodovodního řadu a navazující infrastruktury v podobě vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem.”

Kvůli výstavbě okružní křižovatky tu budou částečně rekonstruovány i plynové přípojky a na základě projektu, který tuto lokalitu řeší také esteticky, dojde i k dalším posunům sítí v dolní části ulice Gen. Hlaďo.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tam je to investiční akce města, a to z důvodu výsadby čtyř nebo pěti nových stromů, která tuto lokalitu ozelení.”

Stavební zásahy do sítí zde potrvají pravděpodobně až do listopadu. Realizace samotné kruhové křižovatky začne v příštím roce.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Souběžně nelze tyto práce, přeložky sítí společně s výstavbou kruhového objezdu, provádět. Hlavním důvodem je nemožnost zabezpečit dopravní tok do této lokality. Není možné vést dvě objízdné trasy v této lokalitě.”

Vlastníkem hlavní komunikace je Moravskoslezský kraj. Právě on bude dle podepsaného memoranda s městem největším investorem stavby.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Kraj by měl zajistit gro té stavby, tedy samotnou výstavbu kruhového objezdu. Město se bude stavebně podílet na objektech, které zůstanou v jeho vlastnictví, což jsou přechody pro chodce, chodník a veřejné osvětlení. Zároveň je v rámcové smlouvě uvedeno, že náklady na projektovou dokumentaci hradí město a následně ji kraji daruje. Předpokládáme, že do konce roku by měla být projektová dokumentace hotova v vydáno stavební povolení, tak aby mohla být samotná stavba realizována v roce 2022. ”

Náklady na realizaci nového řešení křížení ulic K nemocnici a Generála Hlaďo s výjezdem z Masarykova náměstí se pohybují kolem 8 milionů korun bez daně. Částka za projektovou dokumentaci je 550 tisíc korun, dalších zhruba 100 tisíc zaplatí město za projektovou dokumentaci pro přeložku vodovodů a plynovodu ve spodní části ulice gen. Hlaďo.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy