Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nový Jičín se zaměří na zachycení vody ve městě, má akční plán, kterého se bude držet

Nový Jičín má plán, jak reagovat na dopady změny klimatu. Adaptační strategii připravovalo spolu s odborníky a veřejností téměř dva roky. Teď ji schválilo zastupitelstvo. Prvním konkrétním krokem bylo také přijetí nové vyhlášky o sečení trávy.

Povodně, sucho nebo jiné extrémní projevy počasí. Nový Jičín chce být na tyto negativní dopady změny klimatu lépe připraven a nachystal konkrétních opatření, která je mají zmírnit.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Samozřejmě my si nemyslíme, že jako město jsme schopni změnit fakt, že se klima mění, ale můžeme na něj reagovat a právě to má za úkol ten zpracovaný dokument Adaptační strategie na změnu klimatu.”
Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Je to souhrn opatření stávajících budov, ale i nově budovaných budov, veřejných prostor, parkovišť, hřišť, kdy město reaguje na tyto klimatické změny.”

Součástí dokumentu je akční plán se 145 konkrétními místy, kde by bylo možné navržená opatření realizovat. Zastupitelé jej schválili 15. března.

Počítá s úpravou koryt, pokrytím parkovacích ploch propustnou dlažbou. Tam, kde voda stéká ze svahů, by mohla být zaústěna do tzv. průlehů. Souvisejícím krokem je i změna vyhlášky města, která snižuje počet sečení trávy v některých lokalitách ze čtyř na dvě ročně.

Eva Bártková, vedoucí Odboru životního prostředí, Nový Jičín: ”Tak jsme z té obecně závazné vyhlášky vyjmuli 11 ploch, kde není nutné sekat tak často. My jsme ty plochy vybrali poměrně pečlivě, protože si uvědomujeme, že občané mohou také nesouhlasit a chtějí mít v okolí posekanou trávu.”

Na adaptační strategii pracovala specializovaná firma, dotčené odbory města a vyjadřovala se k ní i veřejnost. Dokument, včetně mapy, je na webu města.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy