Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kapacita parkoviště v největším sídlišti Nového Jičína se zdvojnásobí

Nový Jičín se jako řada jiných měst dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Situaci by měla zlepšit výstavba nového parkoviště v oblasti jednoho z největších sídlišť. Na ulici Dlouhá přibude do léta 70 míst pro odstavení vozidel.

Nových 71 parkovacích míst vznikne v Novém Jičíně za ulicí Dlouhá, v lokalitě velkého panelového sídliště. Navážou na současné parkoviště. Velikost odstavné plochy se tak během tří měsíců zdvojnásobí.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Nacházíme se na největším novojičínském sídlišti. Uvědomujeme si, že se zvyšujícím se počtem obyvatel a motorizací se samozřejmě zvyšuje i potřeba odstartovat někde vozidla.”

Parkoviště bude z drenážní dlažby, aby dešťová voda mohla vsáknout do půdy. Součástí stavby bude i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. Vysazeno zde bude 18 stromů.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Zakázka byla vysoutěžena už ve druhé polovině loňského roku. Cena je 5,1 milionů korun včetně DPH a je plně financována z vlastních zdrojů města.”

Nový Jičín se jako řada jiných měst dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst.

Proto radnice nechala zpracovat koncepci statické dopravy, která mapuje problémové lokality ve městě a navrhuje, jak navýšit kapacitu parkovišť.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Dává městu návod na několik dalších let, jakým způsobem řešit parkování jednak v centru a v nejproblematičtějších lokalitách, co jsou především sídliště Loučka, kde se teď nalézáme, ale potom také Dlouhá, Nerudova, Vančurova a další místa.”

Například v husté sídlištní zástavbě v Loučce počítá koncepce s navýšením odstavných míst třeba úpravou směru parkování z podélného na kolmé stání.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy