Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Prodej části domu zkomplikovala havárie vody

Zastupitelé města se sešli na mimořádné schůzi. Důvodem jejího svolání byl prodej spoluvlastnického podílu na jednom z bytových domů. Transakci totiž zkomplikovala havárie potrubí, při které byla část objektu vytopena.

V bytovém domě na Purkyňově ulici číslo popisné 40 vlastní město podíl ve výši 64 setin, jeho majetkem jsou tedy 3 byty v pravé části objektu, další dva byty jsou ve vlastnictví dvou fyzických osob. Radnice, i na základě auditu ekonomické využitelnosti nemovitého majetku, rozhodla o prodeji svého podílu.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Do nabídkového řízení, které probíhalo na přelomu loňského a letošního roku, se přihlásilo celkem dvacet uchazečů. Minimální nabídková cena byla dle znaleckého posudku byla 1 milion 427 tisíc korun, nejvyšší dosažená cena vítězného uchazeče je 3 miliony 20 tisíc korun.”

Potvrdit budoucího nabyvatele spoluvlastnického podílu mělo zastupitelstvo, které se konalo 15. března. Nicméně koncem ledna prasklo v části domu, která patří městu, vodovodní potrubí.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Uniklo zhruba 6 kubíků vody z horního bytu s tím, že okamžitě byly podniknuty příslušné kroky vedoucí k zamezení této havárie. Začalo vysušování, odvětrávání a další záležitosti týkající se sanace objektu. Ta probíhá už tři měsíce. Budoucí vlastník, pokud uzavře kupní smlouvu, tak s tímto stavem je seznámen.”

Na březnovém zastupitelstvu vystoupil spoluvlastník domu, Lubomír Šíp, s žádostí, aby město prodej odložilo. Vyslovil obavy, že pokud dojde ke změně majitele, nebude dokončeno vysoušení a oprava společného schodiště.

Lubomír Šíp, spoluvlastník domu: “Doba vysoušené schodiště, které jsou m i já majitel, bude trvat rok. Já se ptám, když se to teď převede, kdo bude dál sanovat ty škody, které tam jsou a zabezpečovat, aby byly odstraněny všechny.”

Na návrh zastupitelů z opozice bylo schválení prodeje skutečně odloženo na příští schůzi, která je na programu v červnu.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Nicméně i vzhledem k nutnosti vrátit kauce neúspěšným uchazečům jsme se rozhodli o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které by tento prodej mělo realizovat.”

Výše kauce činila zhruba 70 tisíc korun, účastníci nabídkového řízení by tak měli peníze blokovány téměř půl roku. Mimořádné jednání svolalo vedení radnice na 12. dubna a všech 25 přítomných zastupitelů prodej vítězi odsouhlasilo.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Základní sanační práce ze strany města probíhají a budou probíhat do okamžiku, než bude převedeno vlastnické právo na nového vlastníka, nicméně z informací, které máme od odborníků, tak objekt je určen k rekonstrukci, nicméně to zatečení vody nemělo vliv na statiku domu.”

Podle informací vedení města má vítěz nabídkového řízení stále o koupi podílu nemovitosti zájem a zhruba před 3 týdny se byl na místě podívat. Na podpis kupní smlouvy a převod vlastnického práva má nyní 90 dnů.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy