Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Loučce se narodil odvážný pilot a zakladatel letectva Lev Melč

Odvážný pilot a hrdina z legií, to byl Robert Lev Melč, rodák z Loučky. Výrazně se podílel na vzniku československého vojenského letectva. Narodil se před 130 lety.

Na okraji Loučky nese jedna z ulic označení R. Melče. Jen málokdo z Novojičínských ale asi tuší, po kom je vlastně pojmenovaná.

Jan Číp, kurátor Muzea Novojičínska: “Robert Lev Melč byl letec, zakladatel našeho vojenského letectva, který se narodil právě před 130 lety v Loučce.”

Na svět přišel v tzv. Meltschově mlýně 11. května 1891, který stával v sousedství dnešní restaurace Koruny, opuštěn jako zřícenina byl v roce 1955. Absolvoval obecnou školu v Loučce, v Žilině, později v Novém Jičíně a poté německou průmyslovku v Brně. V roce 1912 byl odveden. Nejprve sloužil u dělostřelectva, na vlastní žádost ale přešel k letectvu. Prodělal výcvik v leteckém středisku u Vídně.

Jan Číp, kurátor Muzea Novojičínska: “Za první světové války byl nasazen na východní frontě. Létal průzkumné lety nad ruskými pozicemi. Později zajišťoval spojení pevnosti Přemyšl s velitelstvím v Krakově. Když padla 22. března 1915 pevnost Přemyšl, on tam zrovna přiletěl, tak padl do ruského zajetí.”

V roce 1916 vstoupil do ruských legií, absolvoval poddůstojnickou a důstojnickou školu. Vedení Československého armádního sboru pak v roce 1918 usoudilo, že potřebuje letectvo. Důležitou roli při tom sehrál právě Robert Meltsch, který se mezi tím stihl oženit a přestoupil na pravoslavnou víru. S menším leteckým oddílem působil na Povolžské frontě.

Jan Číp, kurátor Muzea Novojičínska: “Celkem tam nalétal přes 36 bojových letů v trvání asi 80 hodin. Byl známý tím, že dokázal létat i v noci, což při tehdejším přístrojovém vybavení letounů byl zcela mimořádný výkon. Později byl jmenován hlavním referentem pro vzduchoplavbu při štábu československých vojsk na Rusi.”

V roce 1919 zahájil činnost letecké školy v Omsku, kde působil jako velitel. Cvičil piloty a vypracoval první koncepci československého vojenského letectva. Výcvikové středisko bylo později přesunuto směrem k Vladivostoku a v roce 1920 bylo evakuováno do Československa. Domů se, tehdy dostal už major Meltsch, a byl jmenován vysokým důstojníkem na generálním štábu.

Jan Číp, kurátor Muzea Novojičínska: “Ale pro zhoršující se zdravotní stav, a protože nebyl stvořen pro byrokratické záležitosti, tak odchází z armády a stává se soukromým podnikatelem. V roce 1924 požádal o změnu příjmení a jména. Z Roberta Meltsche, psáno německy, se stává Lev Meč. Zemřel na chronickou tuberkulózu 20. listopadu 1934.”

Armáda mu uspořádala vojenský pohřeb se všemi poctami, jeho tělo vezli Prahou na trupu letadla. V Národním technickém muzeu je dodnes vystaven jeden letoun, který pochází právě z omské školy.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy