Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Služba senior a baby taxi je i přes snahu o zatraktivnění stále silně ztrátová

Služba baby a senior taxi funguje v Novém Jičíně zhruba 3 roky. I přes změnu systému provozování je stále silně ztrátová. Město na ni ročně doplácí téměř tři čtvrtě milionu korun.

Na území Nového Jičína funguje Baby a senior taxi zhruba tři roky. Nejprve ji zajišťovalo město prostřednictvím technických služeb a dvou vozidel pořízených na leasing. Na podzim 2019 změnila provozovatele, stal se jím soukromý dopravce.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “I přesto, že se snažíme tuto službu propagovat, v letošním roce se nám podařilo vydat zhruba 260 průkazek, jeví se nám tato služba jako ekonomicky nedostatečně plněna. Za poslední rok nám vychází náklad na jeden kilometr na 115 korun.”

Za první tři měsíce letošního roku je tento průměr 94 korun na kilometr.

Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “Faktem je, že nás ta služba stojí 726 tisíc korun ročně včetně DPH. Měsíčně najede kolem 270 jízd, což je průměrně 14 až 16 jízd denně.”

Cílovou skupinou služby jsou lidé nad 65 let, občané se zdravotním postižením a rodiče s dětmi do 4 let. Například přímo pro baby taxi byly vydány jen 3 registrační průkazy.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Těchto obyvatel je zhruba čtyři a půl tisíce, a co se týče počtu těch průkazů, tak to vychází na necelých osm procent. Z těchto osmi procent de facto dlouhodobě a pravidelně tuto službu užívá pouze 65 seniorů.”

Tento počet se příliš nezvýšil ani poté, co se město různými změnami snaží službu průběžně zatraktivnit.

Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “V průběhu dvou let jsme dělali určité dílčí úpravy, o kterých jsme si mysleli, že nám pomohou tu službu zefektivnit a že přinesou ten kýžený výsledek, to znamená snížení toho nákladu na jeden kilometr. Ať už jsme odpustili poplatek za vydání průkazu baby a senior taxi, navýšili jsme počet jízd, rozšířili jsme nástupní a výstupní stanice. Dále jsme přistoupili i k terénnímu vydávání průkazů, zapojili jsme do vydávání průkazů i Senior point, ale přesto se nám nedaří tu službu zefektivnit, zlevnit.”

Sami uživatelé sociálního taxi platí za jednu jízdu 20 korun. Měsíčně si mohou dopravce přivolat osmkrát. Náklady města, jak už zaznělo, jsou téměř tři čtvrtě milionu korun.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tento bod byl přestavěn radním a zastupitelům města, aby samo zvážili, zda koncepčně tuto, z mého pohledu velmi drahou službu, na území města držet.”
Daniela Susíková, vedoucí odboru sociálních věcí, MěÚ Nový Jičín: “Je zcela na jejich rozhodnutí, zda tato služba bude dál pokračovat za těchto podmínek či dojde k nějaké změně.”

Sociální komise města například doporučuje hledat nové způsoby podpory cílové skupiny senior taxi dalším rozšířením sítě zastávek městské hromadné dopravy, snížením věkové hranice pro tuto přepravu zdarma v kombinací spolupráce s tzv. novodobou sanitkou.
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy