Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zastupitelé řešili výstavbu na Bezručově ulici, stomatology a odpady

Zastupitelé města se sešli na letošní předposlední schůzi. Jednali o odpadech, plánované výstavbě v Bezručově ulici, a také odsouhlasili dotační titul na podporu stomatologů.

Pozemek na Bezručově ulici, který v současné době slouží jako parkoviště, má být zastavěn. Letos v lednu obdrželo město žádost soukromého investora o jeho odkup. Dle územního plánu zde mají stát bytové domy. Zastupitelstvo na zasedání 15. listopadu ale rozhodlo o ukončení záměru. Důvodem ovšem není jeho zrušení, ale potřeba nejdříve vyřešit právě problém s parkováním.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Město v minulosti zpracovalo studii, která bohužel nerespektuje faktický stav, který se na té ploše odehrává. A to, že se jedná o největší neoficiální parkoviště na území města. Parkují zde jak občané, obyvatelé sousedních sídlišť, případně obyvatelé jiných obcí, kteří zde jezdí ať už na úřady, za službami. Takže byly zadány dva úkoly, jednak aby byla aktualizovaná studie, která bude podkladem pro vyhlášení nabídkového řízení v budoucnu, a jednak i v rámci změny územního plánu by se tato plocha měla rozpracovat tak, aby bylo možné zde v budoucnu postavit například parkovací dům.”

Město má totiž hotovou koncepci statické dopravy, která uvažuje o parkovacím domu právě na tomto místě.

Dále zastupitelé schválili vyhlášení nového dotačního titul na podporu stomatologů na území města. V Novém Jičíně bylo v roce 2011 31 zubařů, dnes je jich 20 a v příštím roce by údajně měli vzhledem k důchodovému věku skončit další tři.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Snahou zastupitelů a vedení města je podpořit nově příchozí zubaře. Dotační titul je koncipován na dva roky, vymezeno na něj je 5 milionů korun.”

Město dále připravuje podporu stomatologů formou rekonstrukce prostor v prázdném domě na ulici 28. října. Vzniknout by zde měly ordinace, včetně například dentální hygieny.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Tam opravdu město má v úmyslu tuto budovu opravit a poskytnout součinnost čtyřem zubařům. Ti přislíbili, že budou samozřejmě poskytovat péči i obyvatelům Nového Jičína.”

Zastupitelé také schválili novou vyhlášku o odpadech. Ta reaguje na nový zákon, který vstoupil v platnost v letošním roce, a mimo jiné nastavuje pro města a obce nové poplatky za ukládání odpadu, které se budou postupně zvyšovat.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Například letos je to 800 korun za tunu, příští rok už to bude 900 korun za tunu. Zajímavostí také je, že města mají nárok na slevu. Pokud se letos vejdeme do 200 kilogramů odpadu na obyvatele, tak to nebude 800 korun za tunu, ale 500 korun.”

Nicméně příští rok se kritérium změní na 190 kilogramů za obyvatele rok, tak, aby byla města motivována co nejvíce odpad třídit.

Ondřej Syrovátka (SZ), 2. místostarosta Nového Jičína: “Jednak už máme v rozpočtu na příští rok finance na zřízení Re-use centra, které bude na jednom ze separačních dvorů, a kam budou moci lidé odevzdat věci, které už nepovažují za potřebné, ale někomu jinému by se ještě mohly hodit. A dále také od ledna chystáme sběr gastroodpadu.”

Poplatek za odpad pro občany se pro rok 2022 nemění, zůstává ve výši 600 korun.

Poprvé v historii města bylo schváleno oficiální stipendium pro studentku, která studuje v zahraničí. Pravidla pro to přijalo zastupitelstvo minulý rok. 25 tisíc korun získala absolventka zdejšího gymnázia Tereza Jelínková, která studuje v Londýně.

Celý záznam z jednání zastupitelstva je na webu TV Polar.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy