Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Eurytmii se v Novém Jičíně učí i děti s těžkými handicapy

Jednou z alternativních forem vzdělávání v základní škole speciální v Novém Jičíně je eurytmie. Handicapovaným dětem tu mimo jiné pomáhá v rozvoji řeči. Nemluví zde ovšem ústa, ale ruce a nohy.

Eurytmie vznikla před více než sto lety jako jevištní umění, později byla vytvořena také pedagogická eurytmie. Vyučována je většinou na Waldorfských školách pro zdravé děti, novojičínská základní speciální škola je unikátní v tom, že učí eurytmii děti s vyšším stupněm postižení.

Monika Janoštíková, eurytmistka ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín: “Eurytmie se snaží zprostředkovat dětem zážitek ze slova. Každá hláska nebo i tón v nás vyvolává určitou vnitřní reakci a ta reakce se dá přenést do pohybu, vytváříme pohybová gesta. Takže žáci pomocí rukou, nohou ztvárňují jednotlivé hlásky.
Monika Janoštíková, eurytmistka ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín: “Eurytmie má velký přínos v mnoha ohledech. Chtěla bych zmínit zejména rozvoj řeči. Tím, že se žáci učí vnímat hlásky ve slovech, tak získávají i vztah k řeči a rozvíjí se i jejich slovní zásoba.”

Děti díky eurytmii také rozvíjejí své myšlení, cítění a vůli. Zlepšují svou prostorovou orientaci, rovnováhu a koncentraci. Při pohybu v prostorových formách, po kruhu, čtverci nebo už složitějším pentagramu, se učí spolupracovat a vnímat se navzájem.

V této speciální základní škol je eurytmie zařazena do alternativního vzdělávacího programu šestým rokem.

David Ježek, ředitel ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín: “Byla to jedna z nových alternativ, která vznikla v době, kdy jsme měli to štěstí, že se k nám do školy vrátila kolegyňka, která vystudovala eurytmii pod vedením zahraniční lektorky, a byla tak velmi vstřícná, že chtěla zkoušet tuto metodu i s dětmi s těžším handicapem, které vzděláváme.”

V rámci České republiky je novojičínská speciální škola ojedinělým pracovištěm, které tuto metodu pro děti s tak těžkými handicapy využívá. Snaží se do ní zapojit téměř každého žáka, který není na vozíčku.

David Ježek, ředitel ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín: “Určitě je vidět obrovský posun u dětí, zejména v jejich sociálních dovednostech. Tím, že se tady setkávají ve skupině, která není standardní, jsou to děti z různých tříd, tak musí trénovat dovednosti, které v rámci té třídy nemají. Jsou daleko více samostatní, ale i to jejich sebevědomí, ta prezentace, to vystupování je velmi se posunující dál.”

Speciální mateřská a základní škola funguje v Novém Jičíně letos 30 let. Výročí si připomene na zahradní oslavě a dni otevřených dveří.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy