Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Studénka navyšuje počet parkovacích míst

  • Studénka,

Nedostatek parkovacích míst a problémy se špatně zaparkovanými vozy by se měly v nejbližší době vyřešit. Město Studénka vybuduje hned několik nových parkovišť v místní části Butovice, z toho jedno pro bezmála sto aut. Pro Studénku jedna pak připadá v úvahu zavedení jednosměrného provozu v některých ulicích.


Problémy s parkováním na sídlišti by se měly v příštím roce vyřešit. Dvě menší parkoviště budou vybudována u Rodinného centra na ulici Tovární a u zdravotního střediska. Třetí, největší parkoviště vznikne v přilehlém parku u městského úřadu. To pojme až 94 vozidel a celkové náklady na výstavbu činí zhruba 14 milionů korun.

„Komplexně se snažíme řešit problém parkování a parkovacích míst na území celého města, s tím, že v letošním rozpočtu jsme částku na vybudování parkovacích ploch u zdravotního střediska a také u bývalé školy Tovární. Další plochy, na kterých se ve Studénce uvažuje o parkování, tak do rozpočtu na rok 2020 připravujeme částku a samozřejmě i financování parkovacích ploch za Městským úřadem, kde by mělo vyrůst 94 nových parkovacích míst pro potřeby sídliště, “ uvedl starosta města Libor Slavík.

Výstavbu menších parkovišť komplikují inženýrské sítě a sloupy vysokého vedení. Ty jsou součástí pozemku, na kterých by místa pro vozy měla vzniknout. Realizační dokumentace se proto musí pozměnit. U bývalé školy Tovární by neměla být situace tak komplikovaná a výstavba by mohla začít ještě letos. Horší situace panuje kolem parkoviště u zdravotního střediska, to by mělo začít vznikat v první polovině příštího roku.

„Předpokládali jsme, že ten průběh bude výrazně rychlejší, že bude nějaká zjednodušená dokumentace, v podstatě prostředky na to máme, a doufali jsme, že se to zrealizuje, bohužel vlastníci sítí, které tam vedou, ať už elektřina, různé kabeláže, telekomunikace, tak v podstatě realizaci značně komplikují,“ uvedl starosta města Libor Slavík.

Problémy s nedostatkem parkovacích míst trápí nejen občany, ale i strážníky městské policie. Ti musí dohlížet na parkování dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jen za letošní rok rozdali přes 400 pokut za nesprávně zaparkovaná auta buď na pozemní komunikaci nebo na veřejné zeleni. Důraz kladou také na všeobecné bezpečí, aby byl, v případě potřeby, zajištěn plynulý průjezd vozidel IZS.

„Situace, co se týká parkování není dobrá, týká se to především sídliště, kde těch parkovacích míst je méně než vozidel, které tady parkují, což samozřejmě přináší problémy s parkováním. Jendou s činností Městské policie je dohled na dodržování zákona 361 o provozu na pozemních komunikacích, to znamená, že Městská policie řeší tyto přestupky. V letošním roce, uvedu jen nějakou statistiku, jsme již řešili 438 dopravních přestupků. Pokud je to v místech, kde je nutná zajištěná dopravní obslužnost, to znamená průjezd vozidel IZS, záchranná služba, hasiči, policie, tak tyto místa řešíme přednostně, “ poznamenal Jan Pesničák, velitel Městské policie Studénka.

Momentálně se dokončuje parkovací plocha za Základní školou Butovická, která činí 13 míst a jedno ZTP.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy