Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Studénka má schválený rozpočet na rok 2023

  • Studénka,

Studénka má rozpočet na rok 2023. Sestaven je jako přebytkový, nicméně o hlavní investiční akci bude rozhodnuto v únoru. Město vyčkává, jak dopadne záměr rekonstrukce Dělnického domu.

Zastupitelstvo Studénky na poslední schůzi letošního roku schválilo rozpočet na rok 2023. V příjmech se pohybuje ve výši 227 milionů korun, výdaje zatím obsahují 201 milionů.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Nám se podařilo rozpočet sestavit jako vyrovnaný, respektive přebytkový, a to z toho důvodu, že zatím nemáme jasno o případné realizaci rekonstrukce Dělnického domu. Což by výrazně ovlivnilo rozpočet města, protože tato akce je rozpočtovaná na 90 milionů korun.”

Studénka má na tuto akci rezervu zhruba 55 milionů korun, zbytek by dofinancovala z úvěru. O realizaci projektu bude rozhodnuto pravděpodobně v únoru.

Rozpočet tak v tuto chvíli obsahuje v investičních spíše menší opravy a údržbu.

Jiří Švagera (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), místostarosta Studénky: “Mezi ty významnější bych zařadil asi rekonstrukci podtlakové stanice v Butovicích, jedná se o úpravu kanalizace. Bude se pokračovat v rekonstrukci rozvodů kanalizace a topných rozvodů na Základní škole Butovické. Dále pak dojde k dokončení výměny oken a dveří v základní umělecké škole v Butovicích. Bude se pokračovat v opravách chodníků a cest, zejména výtluků.”

Další investiční akce, které jsou připravené, jsou zatím v příloze rozpočtu, což je například rekonstrukce velké části ulice Družstevní.

Jiří Švagera (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), místostarosta Studénky: “Kde jsme v pořadníku příjemce dotace a čekáme na potvrzení, že nám tato dotace byla přidělena. Ve chvíli, kdy potvrzení získáme, tak se pustíme do opravy této komunikace.”

Rozpočet města je dále připraven reagovat i na požadavky ředitelů školských budov, v případě havarijních stavů rozvodů vody a kanalizace.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Podstatné je to, že se nám daří a dokonce drobně navyšujeme prostředky, které směřují do příspěvkových organizací, zejména škol a SAK Studénka, co se týče provozu. Také jsme zachovali stejnou výši prostředků na veřejnou finanční podporu volnočasovým, sportovním, kulturním a sociálním službám na území města.”

Co se týče zvýšení cen energií, ty budou stát město v příštím roce zhruba 10 milionů korun navíc.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “O to více je to smutnější v tom duchu, že téměř 10 milionů korun vyhodíme oknem. Za to si nic nepořídíme, nic neopravíme, na ničem to nebude vidět, a opravdu to jsou peníze de facto vyhozené oknem.”

I na tento zvýšený výdaj je ale Studénka v rozpočtu připravena.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Není našim cílem, abychom omezovali spotřebu tím, že bychom omezili veřejné osvětlení, provoz zimního stadionu, sportovního centra a podobně. Naší prioritou je spořit energie provozně, to znamená ušetřit něco na tom provozu výměnou svítidel, nějakým rozumným šetřením, ale nikoliv tak, že bychom zavírali celé provozy.”

Kompletní rozpočet na rok 2023 je na webu města.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy