Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Studénka modernizuje protipovodňovou ochranu, vymění varovný systém

  • Studénka,

Město Studénka dlouhodobě pracuje na vylepšení protipovodňové ochrany. V letošním roce bude instalovat nový varovný a informační systém. V případě hrozby velké vody bude moci zacílit varování na konkrétní lokalitu.

Kolem Studénky teče řeka Odra a jsou zde dva další místní toky, Butovický a Studenecký potok. V minulosti tu velká voda obyvatele dost potrápila. Město proto dlouhodobě pracuje na vylepšení protipovodňové ochrany.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Jednou ze záležitostí bylo budování protipovodňových poldrů, ať už to bylo v Butovicích v letech 2015 až 2017, nebo následně i ve Studénce 1 v lokalitě Na Trávníkách. Tam již byl jeden poldr vybudován a řeší se v těsné blízkosti další.”

Aktuálním krokem je nyní výměna zastaralého varovného a informačního systému. Radnice využila možnost získat na realizaci dotaci z operačního programu Životní prostředí. V tuto chvíli už má vysoutěženého zhotovitele zakázky, která má být provedena do konce roku. Kompletně nová bude centrální řídící jednotka, rozhlas, výstražné sirény a významně se rozšíří počet bezdrátových hlásičů.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Na základě digitálního povodňového plánu, který je nezbytnou součástí tohoto projektu, pak dokážeme v případě mimořádných událostí systematicky a cíleně varovat obyvatele v určitých lokalitách. Například to bude nějaká blesková událost v lokalitě Na Trávníkách, tak jsme schopni informovat občany v těchto bezprostředních lokalitách.”
Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Jedná se celkem o 142 hlásičů a k nim bude namontováno asi 387 kusů reproduktorů tak, aby to pokrytí bylo na celém území města Studénky. Obrovskou výhodou tohoto systému je, že jsme schopni ho rozdělit do čtyř lokalit. Jak už jsme v minulosti řešili problémy v rámci povodní, kdy město bylo zasaženo jen v jedné části, tak tento systém nám umožní hlásit jen jednotlivou lokalitu. Další výhodou toho je, že přenos je digitální, o znamená, že i ta čistota zvuku, který vychází z těch reproduktorů, by měla být podstatně lepší.”

Nový moderní systém umožní odvysílat hlášení klasicky z mikrofonu, ale také vstoupit do celostátního Jednotného systému varování a informací nebo pomocí přístupového kódu sdělit aktuální kritickou situaci i na dálku třeba přes mobilní telefon. Navíc tyto moderní hlásiče samy zpětnou vazbou oznámí do systému svou vlastní poruchu.

Milan Kyjovský, vedoucí odboru údržby majetku, MěÚ Studénka: “Ta protipovodňová opatření byla projektantem naprojektována s odhadní cenou přes pět milionů korun, městu se podařilo zakázku vysoutěžit za 4 miliony 750 tisíc korun s tím, že 3 miliony 600 tisíc korun je dotace z toho operačního programu Životní prostředí.”

Po realizaci tohoto projektu tedy ještě Studénku čeká stavba jednoho ze zmíněných protipovodňových poldrů v lokalitě Na Trávníkách, případně ve spolupráci s Povodím Odry úpravy na místních vodních tocích.

Libor Slavík (STUDEŇÁCI PRO STUDÉNKU), starosta Studénky: “Spolupracujeme s nimi na tom, ať ty toky jsou udržovány v co nejlepší kondici, aby opravdu nenastávalo v případě nějakých mimořádných událostí k ucpávání koryta třeba v místě mostů a na propustcích, aby to opravdu co nejméně ohrožovalo majetek popřípadě i zdraví našich spoluobčanů.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy