Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Škola jinak - založená na logice a spolupráci

  • Opava,

Podle speciálního konceptu se učí děti na I. stupni opavské Základní školy Englišova. Namísto memorování učitelé dohlížejí na to, aby žáci používali logické myšlení a ke znalostem postupně došli sami. Tak si učivo i lépe zapamatují.

Třída, jako každá jiná. Ovšem kromě češtiny, výtvarné výchovy nebo prvouky mají tito žáci v rozvrhu navíc ještě angličtinu s rodilým mluvčím, logiku, programování nebo osobnostní rozvoj.

Lenka Plachá, učitelka 1.A, ZŠ Englišova, Opava: „Děti se učí mezi sebou komunikovat, učí se naslouchání, pomáhat si. Všímají si také rozdílů mezi sebou a učí se je tolerovat.“

Matematiku tady učí Hejného metodou. Děti často pracují ve skupinách a společně řeší záludné úkoly.

Zdeňka Sedláčková, učitelka 2.A., ZŠ Englišova, Opava: „V hodinách Hejného matematiky bývá rušno, protože děti spolu diskutují a přicházejí na různá řešení.“
žákyně 2.A, ZŠ Englišova, Opava:„Já mám ráda, když si lámu hlavu.“

Tato koncepce vznikla jako alternativa k tradiční výuce, která děti nutí učit se zpaměti. Tady žáci dojdou k vědomostem vlastním poznáním. A to je baví.

Tomáš Blumenstein, ředitel konceptu Svět vzdělání: „Pro budoucí uplatnění dětí bude důležité, aby dokázaly řešit nové problémy. A tohle v našem školství citelně chybí. My se to snažíme u dětí rozvíjet.“

Nyní je možnost rozšířené výuky na opavské ZŠ Englišova pouze ve třídách na prvním stupni. Ale plánují tady otevřít i další ročníky.

Jan Škrabal, ředitel ZŠ Englišova, Opava: „Starší děti by se věnovaly projektům, zapojily by se více do samostatné přípravy.“

Tyto třídy s rozšířenou výukou začaly vznikat při základních školách od roku 2012. V Moravskoslezském kraji mají tuto příležitost školáci v Opavě, Ostravě a Kopřivnici.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků