Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ŘSD zprovoznilo novou turbo-okružní křižovatku mezi Opavou a Komárovem

  • Opava,

Mezi Opavou a Komárovem bylo vybudováno nové dopravní řešení. Okružní turbo-křižovatka je součástí stavby "I/46 Opava, jižní obchvat - napojení na I/11". Nová stavba nahradila nevhodné řešení křižovatky s odbočkou na Kylešovice.

Původní křižovatka ulic Ostravská a Hlavní byla častým místem dopravních nehod. Hlavními příčinami bylo často nerespektování značky "Dej přednost v jízdě!", nedodržení bezpečné vzdálenosti a nehody vzniklé při odbočování vlevo. Dostavěná náhrada nevhodného řešení křížení silnic I/11 a II/461 zvýší bezpečnost silničního provozu jižně od opavské zástavby.

Miroslav Mazal, tým komunikace ŘSD: "Hlavní trasa měří 417 metrů a ve vedení úseku novostavby vznikl tříramenný kruhový objezd přivádějící provoz ze silnice II/461 (výhledově I/46). Nové křížení snižuje riziko ohrožování či omezování řidičů a důležitým přínosem je plynulejší průjezd dopravy bez kolon známých z dřívějších dob."

Při posledním sčítání dopravy v roce 2016 místem projelo průměrně cca 18 600 aut všech kategorií denně.

Miroslav Mazal, tým komunikace ŘSD: "Při podpisu smlouvy se zhotovitelem bylo ušetřeno cca 8,9 milionu Kč, protože předpokládaná cena stavby byla standardně vypočítána na zaokrouhlenou sumu 45,7 milionu Kč a výsledná částka klesla na 36,8 milionu Kč (vše bez DPH)."
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy