Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Podle starých kronik se Opava měla původně jmenovat Luca

  • Opava,

V Okresním archivu Opava je uloženo 7 nejstarších kronik města Opavy z 18. - 19. stol. Zaznamenané události první poloviny 20. století shořely, když lehla popelem radnice, kde byly uskladněny. O starých kronikách teď zasvěceně promluví archivář Martin Sosna.


Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Které nejstarší kroniky města máte k dispozici?

Martin Sosna, archivář, Státní okresní archiv Opava: „U nás se dochovaly kroniky z konce 18. a první poloviny 19. stol. Ty starší, bohužel, u nás nejsou. Buď se vůbec nedochovaly a nebo se nacházejí v jiných archivech a knihovnách.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Většina nejstarších kronik se vrací k historii města. Proč to neustále kronikáři dělali?

Martin Sosna, archivář, Státní okresní archiv Opava: „Chtěli doložit co nejstarší původ svého svého města. Takže často odvozují historii až od doby starověku. To je i případ Opavy, kdy se uvádí rok 300. Jistý Říman jménem Luca dal stejné jméno i městu. Ale toto je opravdu jen smyšlenka z 16. stol.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Které období je podle vás v kronikách zpracováno nejpřesněji?

Martin Sosna, archivář, Státní okresní archiv Opava: „Pokud se bavíme o opavských kronikách, těch starších, německy psaných, tak je to období 1. pol. 19. stol., kdy kronikáři psali o své současnosti či nedávné minulosti. Měli k dispozici i další prameny z magistrátu města. Pak máme asi 80 let, kdy kroniky byly zničeny během požáru při osvobozování města v roce 1945.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Jaké zajímavosti lze z kronik vyčíst?

Martin Sosna, archivář, Státní okresní archiv Opava: „Je to pestrá mozaika různých příběhů lidí nebo dokladů o stavebním a hospodářském rozvoji, sociálním složení obyvatelstva, najdete tady leckteré zajímavosti, zajímavosti o počasí.“

Kateřina Geryková, redaktorka TV POLAR: Jak velkou roli má kronikáře samotného?

Martin Sosna, archivář, Státní okresní archiv Opava: „Ta osobnost je velmi důležitá. Každá kronika reflektuje svého pisatele. Každý kronikář dává do svého díla jistý náboj. A události sepisuje proto aby budoucí generace měly povědomí o místě, kde žijí, o tom co se tady dělo. A myslím, že každá obec by si kroniku vést měla. Měly by o to samosprávy pečovat.“
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy