Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Milan Freiberg píše Kroniku Opavy už celé desetiletí

  • Opava,

Jedenáctým rokem píše Milan Freiberg kroniku města Opavy. Jeho úkolem je zaznamenat důležité události i běžný život. Tak, jak to dělali desítky písmáků před ním.

Vést obecní kroniku je povinností každého města i vesnice. Nicméně popsat každoročně na dvě stě stran zásadními událostmi není jednoduché. Opavský kronikář Milan Freiberg s tím ale problém nemá. A to díky tomu, že má za sebou profesi novináře i učitele dějepisu.

Milan Freiberg, kronikář: „Hlavní kostru jsem přejal, ale některé kapitoly si to žádaly tak, že je mám vyčlenit z jiných. Tak vznikly nové kapitoly, které se tam víc hodily. A říkal jsem si, že by bylo pěkné rok od roku nějakou přidat.“

A tak k hlavním statím o společenském a kulturním životě, dopravě či počasí přidal další: politiku, hospodaření města, zahraniční vztahy a cestovní ruch.

Kroniku píše Milan Freiberg vždy zpětně. Aby získal potřebný nadhled, musí prostudovat desítky zápisů ze zasedání zastupitelstva, výročních zpráv i novinových článků. Na mnohých akcích jej můžete osobně potkat. Hodiny, které nad kronikou strávil, nepočítá. Tuto práci bere zároveň jako svého koníčka.

Milan Freiberg, kronikář: „Ta kronika mi připadá fajn, když si ji otevřu po letech. Říkám si výborné, kdo to psal? … To si pak říkám, že je to asi kvalitně napsané. Že to s roky jako víno zraje.“

Výtisky kronik Opavy z posledních desetiletí jsou uloženy v magistrátní knihovně a on-line jsou dostupné také na internetu. Nejstarší dochované kroniky pak uchovává Státní okresní archiv Opava.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy