Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Ostravě-Hrabůvce vzniknou parkové plochy pro relaxaci a odpočinek

V sále Kulturního domu K-TRIO proběhla informační schůzka s občany ke dvěma plánova­ným projektům. Vyjádřit se mohli k Úpravě prostoru kolem památní­ku obětem II. světové války na ulicích Adamusova a Klegova a k rekon­strukci parku mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova.

Obě území projdou revitalizací s tím, že by tam měly vzniknout parkové plochy vhodné mimo jiné pro odpo­činek občanů. Jedná se o další etapy revitalizace Hrabůvky.

Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje, MOb Ostrava-Jih: “V rámci každé části máme připravený jeden projekt. V rámci projektu Hrabůvka I je to významný krajinný prvek Adamusova Klegova a v rámci projektu Hrabůvka II je to park mezi ulicemi Krestova a Mjr. Nováka. Časově oba projekty by měly být realizovány příští, respektive přespříští rok. My jako úřad budeme podávat žádost o dotaci v rámci projektu životního prostředí zelené infrastruktury.”

Projekty jsou zaměřeny na revitalizaci zeleně a na opatření, která pomohou zadržovat vodu v krajině. Výměnou projde i mobiliář a počítá se i s rekonstrukcí chodníků a jiných pochůzkových tras.

Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje, MOb Ostrava-Jih: “V rámci sídliště by měly vzniknout pěknější stromy, keře, zeleň, v podstatě to, co by se lidem mělo více líbit než jenom betonové nebo asfaltové plochy.”
Ivan Tachezy, architekt: “Páteřní osu té studie tvoří hlavní třída Dr. Martínka, která rozděluje Hrabůvku I, Hrabůvku II, kterou jsme zpracovali a tady v těch studiích jsou jednotlivé části už realizovány. Třeba náměstí, Železňák, potom je tam oblast Savarinu. Už je v začátcích realizace biotopu v Hrabůvce u polikliniky. Následně v několika letech bude pokračovat dál u kostela dětské hřiště u Ježka u pizzerie.”

Co se týká stromů, zahradní architekti se kvůli oteplování snaží vybírat dřeviny, které jsou více odolné vůči suchu .

Ivan Tachezy, architekt: “Extrémní sucha, které byly a samozřejmě budou, tak budou sužovat aglomeraci, Ostrava je obrovská aglomerace, dochází k velkým exhalacím ještě, potom je tam otázka tepelného, já tomu říkám smog. Je to zbytkové teplo, které produkují zpevněné plochy betonové, asfaltové silnice a ty nám vlastně oteplují prostředí. Takže musíme sázet takovou zeleň, aby byla schopna čelit těmto extrémním podmínkám.”

V projektech nechybí ani květnaté louky a částečně sekané trávníky, aby se v nich dařilo hmyzu a také kvetoucí stromy pro včely.

Nahlásit chybu


K tématu
Active Colour s.r.o. - OSTRAVA
Ostrava
od 112 Kč/hod.

Detail

Thai Lanna s.r.o.
Ostrava
od 21 300 Kč/měsíc

Detail

Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/, Výškovice
Ostrava
od 23 000 Kč/měsíc

Detail
V Ostravě-Hrabůvce vzniknou parkové plochy pro relaxaci a odpočinek
Vydáno 28. listopadu 2023 16:59, Ostrava-Jih, Yvona Fajtová
V sále Kulturního domu K-TRIO proběhla informační schůzka s občany ke dvěma plánova­ným projektům. Vyjádřit se mohli k Úpravě prostoru kolem památní­ku obětem II. světové války na ulicích Adamusova a Klegova a k rekon­strukci parku mezi ulicemi Mjr. Nováka a Krestova.

Obě území projdou revitalizací s tím, že by tam měly vzniknout parkové plochy vhodné mimo jiné pro odpo­činek občanů. Jedná se o další etapy revitalizace Hrabůvky.

Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje, MOb Ostrava-Jih: “V rámci každé části máme připravený jeden projekt. V rámci projektu Hrabůvka I je to významný krajinný prvek Adamusova Klegova a v rámci projektu Hrabůvka II je to park mezi ulicemi Krestova a Mjr. Nováka. Časově oba projekty by měly být realizovány příští, respektive přespříští rok. My jako úřad budeme podávat žádost o dotaci v rámci projektu životního prostředí zelené infrastruktury.”

Projekty jsou zaměřeny na revitalizaci zeleně a na opatření, která pomohou zadržovat vodu v krajině. Výměnou projde i mobiliář a počítá se i s rekonstrukcí chodníků a jiných pochůzkových tras.

Daniel Adamčík, vedoucí odboru strategického rozvoje, MOb Ostrava-Jih: “V rámci sídliště by měly vzniknout pěknější stromy, keře, zeleň, v podstatě to, co by se lidem mělo více líbit než jenom betonové nebo asfaltové plochy.”
Ivan Tachezy, architekt: “Páteřní osu té studie tvoří hlavní třída Dr. Martínka, která rozděluje Hrabůvku I, Hrabůvku II, kterou jsme zpracovali a tady v těch studiích jsou jednotlivé části už realizovány. Třeba náměstí, Železňák, potom je tam oblast Savarinu. Už je v začátcích realizace biotopu v Hrabůvce u polikliniky. Následně v několika letech bude pokračovat dál u kostela dětské hřiště u Ježka u pizzerie.”

Co se týká stromů, zahradní architekti se kvůli oteplování snaží vybírat dřeviny, které jsou více odolné vůči suchu .

Ivan Tachezy, architekt: “Extrémní sucha, které byly a samozřejmě budou, tak budou sužovat aglomeraci, Ostrava je obrovská aglomerace, dochází k velkým exhalacím ještě, potom je tam otázka tepelného, já tomu říkám smog. Je to zbytkové teplo, které produkují zpevněné plochy betonové, asfaltové silnice a ty nám vlastně oteplují prostředí. Takže musíme sázet takovou zeleň, aby byla schopna čelit těmto extrémním podmínkám.”

V projektech nechybí ani květnaté louky a částečně sekané trávníky, aby se v nich dařilo hmyzu a také kvetoucí stromy pro včely.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000040344/v-ostravehrabuvce-vzniknou-parkove-plochy-pro-relaxaci-a-odpocinek