Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Víme, jak bude v budoucnu vypadat porubský zámecký park. Podívejte se

Poruba už má na stole podrobnější architektonickou studii budoucí proměny zámeckého parku. Hlavní myšlenkou je z neupraveného, převážně průchozího místa vytvořit místo pro pobyt, setkávání, kulturní a společenské akce a také pro sportovní vyžití.

Zámecký park v Ostravě-Porubě se postupně změní k lepšímu. Momentálně probíhá příprava na jeho celkovou revitalizaci, která se bude realizovat po etapách.

Lucie Baránková Vilamová (ANO), starostka MOb Ostrava-Poruba: “V zámeckém parku už se zahloubil parovod, podél Nábřeží SPB se udělal nový chodník, dále byl vykoupený objekt autoservisu, který byl zdemolován. Následně také stará sběrna, která byla také zdemolovaná a takto vyčištěno část území, které by se mělo do budoucna proměnit. Stejně tak jsou v procesu výkupy jednotlivých garáží. Postupně už dáváme dohromady větší bloky, které bychom chtěli začít postupně demolovat."

Na zámecký park proběhla architektonická soutěž a hotová už je také podrobná architektonická studie.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Co se týče zeleně, tak návrh maximálně pracuje se zachováním stávající zeleně. Její případné kácení navrhuje téměř výhradně ze zdravotních důvodů. Naopak v řadě míst navrhuje i doplnění výsadeb novými rostlinami a dřevinami. V této historické jádrové části parku návrh řeší určité přetrasování tras pro pěší tak, aby byly logičtěji provázány a zároveň aby zde vznikla souvislá pěší trasa se sklonem do 5%, která by byla maximálně bezbariérová.”

Nejvýraznějším prvkem historické části parku bude hudební pavilon, který bude sloužit k hudebním a kulturním produkcím a konat se v ně budou moci také svatební obřady.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: Pokud jde o část rybníka, tak tam i s ohledem na zájmy rybářského svazu, se navrhují jen minimální zásahy spočívající v doplnění a údržbě stávající zeleně a ve vybudování mlatového chodníčku podél břehu rybníka. Plus doplnění drobného mobiliáře.”

Na své si v parku v budoucnu přijdou i milovníci pohybu. V místě bývalé sběrny se počítá se sportovní zónou. Vzniknou tam dva propojené ovály. Asfaltový pro inline bruslaře, začínající cyklisty a koloběžkáře a druhý z přírodního materiálu pro běžce.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Umístěny by měly být také prvky sportovní, workoutové nebo speciální, které by umožnily ještě další pohybové aktivity. V části parku, která je nyní schovaná za garážemi při ulici Nad Porubkou, by měla vzniknout herní zóna pro děti s netradičními autorskými herními prvky.”

Zelená multifunkční plocha s posezením ve svahu vznikne v prostoru u fary a zkultivováno bude i okolí zámku a azylového domu a zámku. Jako první by se mělo začít řešit historické jádro parku, území kolem rybníka a travnaté hřiště v blízkosti fary.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy