Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Větší bezpečnost a více parkovacích míst. V Porubě zjednosměrní další ulice

Další čtyři ulice v Porubě se stanou jednosměrkami. Ty nejenže zvyšují bezpečnost dopravy, ale také počet parkovacích míst. Pilotní projekt u krytého bazénu na ulici Gen. Sochora se osvědčil. Proto chce radnice ve zjednosměrňování ulic pokračovat.

V městském obvodu Ostrava-Poruba chybí tisíce parkovacích míst. Jednou z cest, jak jejich počet navýšit aniž by to zasáhlo zeleň, je zjednosměrňování ulic. Navíc se tím zvyšuje i bezpečnost.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “My se nyní nacházíme na ulici Ľudovíta Štúra, kterou budeme zjednosměrňovat. Dlouhodobě totiž nesplňovala požadavky pro dvousměrný provoz, takže zde vznikaly problémové kolizní situace a také je zde ZŠ, MŠ, takže ráno zde vystupují děti z aut a v tu chvíli je to další nebezpečná situace, takže my jsme se tomu snažili vyvarovat. To zjednoměrnění na ulici Ludovíta Štúra bude ve směru od ulice Větrné po ulici Francouzskou.”
Martin Otipka, mluvčí MOb Ostrava-Poruba: “První takovou jednosměrku už jsme udělali před dvěma lety na ulici Gen Sochora. Tam se to osvědčilo. Jednak to zklidnilo dopravu. Přineslo to i nová legální parkovací místa a občas poté od občanů dostáváme podněty na další zjednosměrnění.”

Jen částečně bude zjednosměrněna Heyrovského ulice, a to od ulice Jiřinková, u které právě stojíme až po parkoviště u ulice Martinovská.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Další zjednosměrnění bude na ulici Jaselské. Tam dojde jen k doplnění toho zjednosměrnění, protože zbytek už jednosměrný je a budeme také zjednosměrňovat ulici Bulharskou.”
Martin Otipka, mluvčí MOb Ostrava-Poruba: “Lidé si představují, že je to poměrně jednoduchá činnost, že se opravdu jen nakreslí pár čar. Ale tak jednoduché to není. Musíme být v úzké spolupráci s Policií ČR, se záchranáři, s hasiči a teprve po jejich doporučení a po jejich schválení, můžeme ty jednosměrky zavádět.”

Na všech jmenovaných ulicích vznikne kolem 30 parkovacích míst. Nová dopravní značení by měla v místech vznikat postupně během prázdnin.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Další možnosti jak zvyšovat kapacitu ne na úkor zeleně, nechceme zabírat další zelené plochy na úkor parkování, je například změna podélného parkování na šikmá parkovací místa.”

Místa k parkování se uvolnila také vymístěním dodávek z parkovišť v okolí obytných domů na parkoviště v okrajových částech obvodu, která řidiči osobních aut využívali jen minimálně. K tomuto kroku radnice přistoupila už před dvěma lety.

Miroslav Otisk (ANO), místostarosta MOb Ostrava-Poruba: “Efekt je takový motivační, aby si ti řidiči uvědomili dlouhodobě, že nemá smysl s tou dodávkou jezdit do města a ideální stav je takový, že ji nechají právě před tou firmou na parkovací ploše.”

Vymístěním dodávek se uvolnily desítky parkovacích stání.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy