Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava opět podpoří školní psychology a nově i obor psychologie FF OU

  • Ostrava,

Ostrava opět podpoří pozice školních psychologů a nově i rozvoj oboru psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Pomoc psychologů je v současnosti víc než aktuální. Pandemická situace přinesla mnohé kritické okamžiky, značně pak zasáhla do života rodin a významně ovlivnila i děti. Sociální izolovanost, většina komunikace vedená prostřednictvím sociálních sítí, možné existenční problémy v rodinách, způsobené dopadem pandemie, poznamenávají život nejmenších, kteří v určité situaci potřebují i pomoc odbornou. Víc než kdy jindy, je proto nyní potřebná role školních psychologů a samozřejmě i psychologů obecně. Obě tyto specifické oblasti město Ostrava podpořilo.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport: "Školní psychologové se stali neoddělitelnou a vysoce potřebnou součástí základních škol. A to zejména teď, v období stále probíhající epidemie. Děti mají často problémy zvládat probíranou látku, soustředit se, a v horších případech na to nabalené psychické problémy. Není v silách pedagogů toto všechno řešit. Pokud nedojde k úpravě legislativy, pro financování těchto pozic bude i nadále nutné shánět externí zdroje financování. Proto je podpora podpůrných personálních pozic na školách klíčová, pomoc psychologů oceňují rodiče i školy samotné."

Podporu školních psychologů přitom město realizuje šestým rokem, aktuálně je v projektu zapojeno 25 základních škol a k dispozici 18 psychologů, kteří pomáhají zajistit zejména dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí vzdělávání v běžných základních školách. V rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ působí školní psychologové na školním poradenském pracovišti základních škol.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Do žádaného projektu se zapojilo 25 ostravských škol, je hrazen z 95 procent z prostředků Evropské unie, nicméně původní alokace financí, vzhledem ke značnému zájmu škol, by nepokryla veškeré náklady do konce školního roku 2021/2022. Ostrava projekt již podpořila, nicméně s ohledem na potřebu dofinancování nyní rada města schválila další podporu zmíněných odborných pozic, mezi něž náleží rovněž školní psychologové, částkou ve výši téměř 1 300 000 korun."

Obdobnou částkou v součtu se též podílí čtyři městské obvody, jakožto zřizovatelé zapojených škol. Jedná se o městský obvod Poruba, Ostrava-Jih, Michálkovice a Mariánské Hory a Hulváky. V rámci České republiky se jedná o unikátní projekt, co do rozsahu, celkový rozpočet na tři roky je téměř 100 milionů korun.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Práce specialistů v těchto odborných pozicích je zásadní také pro prevenci a předcházení problémů jako je šikana či dobré klima školy. Kromě podpory školních psychologů jsou v rámci projektu podpořeny i další odborné pozice – speciální pedagogové, školní a sociální asistenti, asistenti pedagoga. Dětem tak díky projektů pomáhá celkem 65 zmíněných specialistů."

Podporu rozvoje oboru psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity schválilo i zastupitelstvo města na svém únorovém zasedání. V současné chvíli v Ostravě zájemci nemohou studovat navazující magisterský obor psychologie a studenti se tak stěhují z Ostravy do jiných měst, aby mohli obor dostudovat. Ostrava proto vznik oboru podpoří účelovou dotací ve výši 2 miliony korun.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport: "Akreditování navazujícího magisterského studia oboru psychologie je předpokladem kvalitních absolventů. Je to také další způsob, jak eliminovat odchod mladých absolventů bakalářského studia z Ostravy. Po praxi dalších klinických psychologů volá veřejnost a jejich podpora je logickou reakcí na potřeby obyvatel města."
Nahlásit chybu


K tématu
Ing. Jan Mikeska, Ostrava
Ostrava
od 43 000 Kč/měsíc

Detail

PMB - ZOS s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 22 000 Kč/měsíc

Detail

Araik Company s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 120 do 130 Kč/hod.

Detail