Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Únik vysokopecního plynu v areálu Liberty Ostrava byl tématem velkého cvičení IZS

  • Ostrava,

V areálu společnosti Liberty Ostrava proběhlo rozsáhlé taktické cvičení integrovaného záchranného systému, jeho námětem byl únik vysokopecního plynu. Součástí bylo varování ohrožených provozů, obyvatel a dalších subjektů, zastavení plynu i vyhledání zraněných. V závěru pak měření koncentrací.

K úniku nebezpečného vysokopecního plynu mělo dle plánu cvičení dojít během opravy střešní konstrukce haly elektrárny, demontovaná část poškodila rozvod vysokopecního plynu ve výšce přibližně 8 metrů nad zemí. Několik pracovníků bylo zraněno.

Jakub Kozák, mluvčí HZS MSK: "Součástí cvičení bylo varování zaměstnanců ohrožených provozů i subjektů v areálu Liberty. Rovněž proběhla kontrola spojení s Dopravním podnikem města Ostrava a dispečinkem Správy železnic Přerov - ti by byli při reálném úniku informování v souvislosti s požadavky na odklon autobusové a vlakové dopravy."

Únik plynu zastavili uzavřením ventilu podnikoví hasiči Liberty s členy protiplynových čet. 

Jakub Kozák, mluvčí HZS MSK: "Po příjezdu ostatních jednotek požární ochrany zřizuje velitel zásahu štáb a zahajuje vyhledávání zraněných osob. Celkem hasiči nalezli tři figuríny “v bezvědomí”, transportovali je do bezpečného prostoru a předali je do péče Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje."

O varování obyvatelstva se pomocí mobilních sirén postarala Městská policie Ostrava. 

Jakub Kozák, mluvčí HZS MSK: "Po zastavení úniku vysokopecního plynu, dostatečném naředění toxického oblaku a provedení kontrolního měření koncentrace oxidu uhelnatého v okolí předal velitel zásahu místo havárie provozovateli. Do cvičení se sedmi automobily zapojily dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s velkoobjemovými cisternami dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů, podnikoví hasiči Liberty Ostrava se šesti vozy, šest vozidel Policie České republiky a čtyři automobily Městské policie Ostrava."

Cvičení proběhlo už ve středu 29. června odpoledne. Hasiči o něm informovali až nyní.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy