Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava se odvolala proti zamítnutí žádosti o územní rozhodnutí pro stavbu Severního spoje

  • Ostrava,

Město Ostrava podalo odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, kterým byla zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu Severního spoje. S tímto závěrem město Ostrava nesouhlasí, rozhodnutí považuje za nezákonné, nesprávné a v rozporu s právními předpisy.

Zamítnutí žádosti odůvodnil olomoucký úřad tím, že předložený záměr, dle jeho soudu, nesplňuje požadavky stavebního zákona. Podle Ostravy však zmíněnému rozhodnutí předcházelo řízení, v jehož průběhu došlo k vadám, které mohly mít vliv na jeho správnost a zákonnost.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Město například nesouhlasí s postupem stavebního úřadu, který v rozhodnutí přiznal, že rozhodoval na základě nezjištěného stavu věci, což správní řád nepřipouští. Město také zpochybňuje postup stavebního úřadu v případě posuzování namítané kvality prostředí, kdy stavební úřad disponuje podklady, ze kterých je tento stav zřejmý. Podobných pochybení je v rozhodnutí více. S ohledem na tyto skutečnosti jsou dány důvody pro zrušení předmětného rozhodnutí odvolacím správním orgánem a vrácení věci zpět stavebnímu úřadu k novému projednání."

Podle města se jedná o klíčovou stavbu zásadní dopravní infrastruktury, která má být povolována podle zákona o urychlení výstavby. Z důvodu minimalizace případné podjatosti vede povolovací řízení stavební úřad Olomouckého kraje. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla stavebnímu úřadu podána v červnu roku 2020. Odvolání města bude řešit příslušné ministerstvo, jehož rozhodnutí lze očekávat v následujících měsících.

Nahlásit chybu


K tématu
Urbeva s.r.o., čerpací stanice MOL Ostrava, ul. Mariánskohorská
Ostrava
od 25 500 do 27 500 Kč/měsíc

Detail

WC Servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 55 000 Kč/měsíc

Detail