Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava ocenila Dobrovolníky roku 2022. Svůj čas věnují nezjištně pomoci jiným lidem

  • Ostrava,

Ostrava už pravidelně před Vánoci myslí na lidi, kteří nezištně pomáhají ostatním a tak jim alespoň děkuje vyhlášením v rámci ankety Dobrovolník roku. Za letošní rok bylo oceněno 11 dobrovolníků.

Slavnostní akt u příležitosti ankety Dobrovolník roku 2022 se letos uskutečnil opět přímo na Magistrátu města Ostravy. Ocenění si převzalo celkem 11 vybraných.  Dobrovolníci si tak poděkování mohli vyslechnout přímo od Zbyňka Pražáka náměstka ostravského primátora. 

Zbyněk Pražák, náměstek primátora Ostravy: „Mé upřímné poděkování náleží všem dobrovolníkům, kteří své schopnosti a svůj čas věnují pomoci druhým. V jejich řadách vídám dobrovolníky, kteří prakticky celý svůj život zasvětili pomoci potřebným. Letos mě potěšila doslova vlna solidarity lidí, která se zvedla ihned v prvních hodinách po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Ať už se jednalo o zajišťování humanitární pomoci, směřující přímo do postižených oblastí, či angažování se v pomoci přijíždějícím uprchlíkům, která v různé podobě pokračuje dodnes."

Mezi letošními oceněnými je například Pavel Szturc, který pomáhá v hospici již 11 let. Svůj čas dělí mezi individuální návštěvy pacientů u lůžka a pořádání aktivit pro klienty Hospice sv. Lukáše. 

Pavel Szturc, Dobrovolník roku 2022: "Pro mně je dobrovolnictví jakousi kompenzací k práci, k mému podnikání." 

Dobrovolnicí roku je též Zdeňka Hyvnarová, zakladatelka dobrovolnické organizace OVAHELP Centrum pomoci onkologickým pacientům. Organizaci vede, pořádá různé aktivity, pomáhá klientům a klientkám v akutní fázi nemoci, dobrovolnicí je pět let.

Zdeňka Hyvnarová, Dobrovolnice roku 2022: "Já jsem onkologicky onemocněla sama a když jsem byla nemocná, zjistila jsem především, že mi chybí informace." 

Ocenění Dobrovolník roku Ostrava udílí u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který je od roku 1985 připomínán 5. prosince. Město v letošním roce podpořilo v dotační oblasti sociální péče a zdravotnictví aktivitu dobrovolnictví částkou asi milion 700 tisíc korun.

Titul Dobrovolník roku 2022 přináleží těmto oceněným: 

Kateřině Skopalové, Charita Ostrava – dobrovolnické centrum 

Pavlu Szturcovi, Charita Ostrava – dobrovolnické hospicové centrum 

Tereze Hovadíkové, Centrum pro rodinu a sociální péči 

Dagmar Urbancové, HOST Home – Start Česká republika 

Kristýně Tichánkové, Nadační fond Pavla Novotného

Jiřině Raszka Marušákové, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava 

Patriku Děckému, Slezská diakonie Vojtěchu Hanákovi, S.T.O.P. 

Stanislavě Kucharské, Fakultní nemocnice Ostrava 

Zdeňku Neustupovi, oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 

Zdeňce Hyvnarové, OVAHELP Centrum pomoci onkologickým pacientům

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy