Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava investovala do vylepšení protipovodňových opatření přes 39 milionů

Ostrava vylepšila protipovodňová opatření. Projekt obsáhl digitalizaci povodňových plánů, modernizaci i doplnění sirén například v místech, která dosud systémem varovného systému pokryta nebyla. Vylepšení stálo více než 39 milionů korun.

Po povodních v roce 1997 byly v Ostravě instalovány, pro včasné varování obyvatelstva při mimořádných událostech, rotační – elektrické sirény. V rámci modernizace byly tyto sirény v průběhu loňského roku v rámci projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“ nahrazeny moderními elektronickými sirénami, které jsou mimo klasického varovného signálu mluvící, tedy opatřené hlasovým modulem a zálohované baterií po dobu 72 hodin.

Radim Kuchař, ředitel HZS MSK: "Cílem projektu je zvýšení připravenosti orgánů krizového řízení a povodňových orgánů, zabezpečení poskytování včasných a aktuálních informací, zvýšení kvality zpracovaných povodňových plánů, rozšíření a zkvalitnění varovného systému a včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva v oblastech ohrožených povodněmi."

V první části projektu byly vypracovány digitální povodňové plány jednotlivých městských částí, současně byly aktualizovány digitální povodňové plány obvodů, které již tyto plány k dispozici měly.

Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), náměstek primátora Ostravy: "Výhodou digitálních povodňových plánů je okamžitá dostupnost kýžené informace pro povodňové orgány. V případě zasedání povodňových komisí a řešení krizových situací tak mají zúčastnění potřebné informace na jednom místě a aktuální v daném čase. Naleznou zde například plné kontaktní údaje jednotlivých povodňových komisí sousedních obcí, správce vodních toků, stupně povodňové aktivity, včetně způsobu vyhlašování, ohrožená místa, objekty, profily vodních toků, způsoby zabezpečení ochranných prostředků, dopravy.

Další výhodou digitálních povodňových plánů je rychlá aktualizace informací. Digitální povodňové plány mají přímé napojení na povodňový informační systém POVIS, který je pravidelně aktualizován. Veřejná část digitálního povodňového plánu města a městských obvodů je přístupná veřejnosti na webech jednotlivých obvodů i města, lidé tak mají k dispozici potřebné informace, např. která místa a objekty, mohou být povodní ohroženy, na koho se obrátit apod. Druhá část projektu zahrnula modernizaci a dostavbu jednotného systému varování a vyrozumění. 

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Pořízeno bylo 88 elektronických sirén, z toho šest bylo vybudováno v nových lokalitách, které dosud nebyly pokryty varovným signálem (Michálkovice, Nová Bělá, Nová Ves u Ostravy, Polanka nad Odrou, Svinov, Slezská Ostrava). V rámci projektu byly pořízeny také tři elektronické mobilní sirény, které mohou být použity dle aktuální situace na území města. Modernizací prošel rovněž systém pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku elektronických sirén, včetně ovládacího softwaru. Byla vybudována nová infrastruktura rádiového přenosu, umožňující přenosu informací s vyšší možností zabezpečení proti případnému zneužití varovného systému."

Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění na území města je součástí pilotního projektu modernizace datového přenosu varovných informací v rámci celé země.

Jan Dohnal (ODS), primátor Ostravy: "Dlouhodobě a systematicky podporujeme veškeré aktivity vedoucí k zajištění bezpečnosti ve městě. Dokončený projekt nabídne účinnější systém pomoci v době povodní, což je pro tyto mimořádné situace zásadní a poskytne významnější možnosti ochrany osob a majetku na území Ostravy v krizové době."

Projekt byl financován Evropskou unií, která poskytla víc jak 24 milionů korun, město se podílelo částkou přesahující 12 milionů korun a přes 2,9 milionů korun uhradil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Nahlásit chybu


K tématu
X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 45 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail

X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 45 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail

David Ševčík - Kantýna Ferona
Ostrava
od 112 Kč/hod.

Detail
Ostrava investovala do vylepšení protipovodňových opatření přes 39 milionů
Vydáno 2. ledna 2024 12:36, Ostrava, Jiří Cileček
Ostrava vylepšila protipovodňová opatření. Projekt obsáhl digitalizaci povodňových plánů, modernizaci i doplnění sirén například v místech, která dosud systémem varovného systému pokryta nebyla. Vylepšení stálo více než 39 milionů korun.

zdroj foto: HZS MSK

Po povodních v roce 1997 byly v Ostravě instalovány, pro včasné varování obyvatelstva při mimořádných událostech, rotační – elektrické sirény. V rámci modernizace byly tyto sirény v průběhu loňského roku v rámci projektu „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“ nahrazeny moderními elektronickými sirénami, které jsou mimo klasického varovného signálu mluvící, tedy opatřené hlasovým modulem a zálohované baterií po dobu 72 hodin.

Radim Kuchař, ředitel HZS MSK: "Cílem projektu je zvýšení připravenosti orgánů krizového řízení a povodňových orgánů, zabezpečení poskytování včasných a aktuálních informací, zvýšení kvality zpracovaných povodňových plánů, rozšíření a zkvalitnění varovného systému a včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování obyvatelstva v oblastech ohrožených povodněmi."

V první části projektu byly vypracovány digitální povodňové plány jednotlivých městských částí, současně byly aktualizovány digitální povodňové plány obvodů, které již tyto plány k dispozici měly.

Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu), náměstek primátora Ostravy: "Výhodou digitálních povodňových plánů je okamžitá dostupnost kýžené informace pro povodňové orgány. V případě zasedání povodňových komisí a řešení krizových situací tak mají zúčastnění potřebné informace na jednom místě a aktuální v daném čase. Naleznou zde například plné kontaktní údaje jednotlivých povodňových komisí sousedních obcí, správce vodních toků, stupně povodňové aktivity, včetně způsobu vyhlašování, ohrožená místa, objekty, profily vodních toků, způsoby zabezpečení ochranných prostředků, dopravy.

Další výhodou digitálních povodňových plánů je rychlá aktualizace informací. Digitální povodňové plány mají přímé napojení na povodňový informační systém POVIS, který je pravidelně aktualizován. Veřejná část digitálního povodňového plánu města a městských obvodů je přístupná veřejnosti na webech jednotlivých obvodů i města, lidé tak mají k dispozici potřebné informace, např. která místa a objekty, mohou být povodní ohroženy, na koho se obrátit apod. Druhá část projektu zahrnula modernizaci a dostavbu jednotného systému varování a vyrozumění. 

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Pořízeno bylo 88 elektronických sirén, z toho šest bylo vybudováno v nových lokalitách, které dosud nebyly pokryty varovným signálem (Michálkovice, Nová Bělá, Nová Ves u Ostravy, Polanka nad Odrou, Svinov, Slezská Ostrava). V rámci projektu byly pořízeny také tři elektronické mobilní sirény, které mohou být použity dle aktuální situace na území města. Modernizací prošel rovněž systém pro přímé předávání verbálních informací a diagnostiku elektronických sirén, včetně ovládacího softwaru. Byla vybudována nová infrastruktura rádiového přenosu, umožňující přenosu informací s vyšší možností zabezpečení proti případnému zneužití varovného systému."

Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění na území města je součástí pilotního projektu modernizace datového přenosu varovných informací v rámci celé země.

Jan Dohnal (ODS), primátor Ostravy: "Dlouhodobě a systematicky podporujeme veškeré aktivity vedoucí k zajištění bezpečnosti ve městě. Dokončený projekt nabídne účinnější systém pomoci v době povodní, což je pro tyto mimořádné situace zásadní a poskytne významnější možnosti ochrany osob a majetku na území Ostravy v krizové době."

Projekt byl financován Evropskou unií, která poskytla víc jak 24 milionů korun, město se podílelo částkou přesahující 12 milionů korun a přes 2,9 milionů korun uhradil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000040825/ostrava-investovala-do-vylepseni-protipovodnovych-opatreni-pres-39-milionu