Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

S Karlem Kurlandem o službách pro nevidomé a slabozraké

  • Ostrava,

O Krajském středisku služeb pro nevidomé a slabozraké budeme mluvit s ředitelem TyfloCentra Ostrava, panem Karlem Kurlandem.

Stáhnout video

TV Polar: Pane řediteli, jak TyfloCentrum funguje?

Karel Kurland, ředitel TyfloCentra Ostrava: "TyfloCentrum Ostrava je obecně prospěšnou společností, která vytváří a poskytuje sociální služby nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem. Jsou to lidé z celého MS kraje a vlastně nejen to, my poskytujeme některé z těch služeb i těm vzdálenějším, například i z Čech, ale to jsou potom, řekněme, jednorázové služby."

TV Polar: Můžete být trošku konkrétnější, s čím za vámi nejčastěji klienti chodí?

KK: "My máme takové tři okruhy služeb, které poskytujeme. Je to odborné sociální poradenství, pak to jsou průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. To jsou vlastně tři takové základní okruhy. Je tam skryta spousta dalších aktivit, které jsou spojeny s těmi základními sociálními službami. Kdybych to měl trošku rozvést, tak si myslím, že celkem jasné to bude u odborného sociálního poradenství, kde jsou informace, které umožňují lidem jakoby samostatný život, zpřístupňují jim informace pro zrakově postižené lidi o otázkách každodenního života, jak se sžít s tím prostředím, jak vykonávat některé činnosti v domácnosti, řekněme, pak to jsou otázky různých dávek a příspěvků, odpovědi na to, jak získat příspěvek na nějakou kompenzační pomůcku, otázky kolem architektonických a jiných bariér a podobně."

TV Polar: Pane řediteli, kdy vás můžou a jací klienti vás můžou navštívit?

KK: "No, nejlepší je, když nám zájemce nejdříve zavolá a objedná se u nás, je to z toho důvodu, že řadu z poskytovaných služeb poskytujeme terénně, jezdíme za našimi klienty i do domácností, ale pokud to někdo nezvládne, může za námi přijít kdykoliv, nikoho určitě nepošleme pryč."

TV Polar: Patří mezi vaše klienty i děti?

KK: "No, s dětmi je to trošku horší, my přednostně poskytujeme služby klientům starším 15 let, ale hlavně u těch kompenzačních pomůcek, tam poskytujeme školení dětem od 10 let."

TV Polar: Máte nějakým způsobem klienty zaevidovány nebo máte přehled o tom, kolika klientům poskytujete své služby?

KK: "V současné době máme registrováno 496 klientů, z nichž většina z nich využívá služby opakovaně, někdo k nám chodí jednou týdně, jiní častěji, někdo jednou měsíčně, ale máme i takové klienty, kteří přijdou jednou za rok."

TV Polar: Dá se s vámi komunikovat i pomocí internetu?

KK: "Určitě, jsme přístupní na emailových adresách, samozřejmě přes skype, poskytujeme informace také na webových stránkách."

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy