Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Slezská Ostrava likviduje obří černou skládku v Zárubecké ulici

Obrovská černá skládka, která vznikala pravděpodobně několik let. Taková byla situace na okraji Zárubecké ulice v Ostravě. Nyní obvod přistoupil na její likvidaci. Vyžádala si poměrně náročné nasazení a také těžkou techniku. Úklid takových skládek může obvod vyjít až na statisíce korun, původce je přitom téměř nemožné dohledat.

Obrovská hromada odpadků, kterou musí nabírat velký bagr. Konec slepé Zárubecké ulice na okraji Slezské Ostravy a velká černá skládka, která tady vznikala možná i desítky let.

Daniel Tvrdý, vedoucí oddělení životního prostředí, Slezská Ostrava: "To složení té černé skládky je všeho možného druhu. Ať jsou to nějaké pneumatiky, plasty z aut, ať je to odpad z domácností. Občas se mezi tím vyskytne i nějaká lehce stavební suť, ale převážně opravdu je to komunální odpad a nějaké pneumatiky a další věci, které se tady postupem času nahromadily." - Jak náročná ta likvidace pro vás je? - "Situace je pro nás náročná nebo tato akce. Protože musíme zkoordinovat na malém ploše kontejnery a traktor-bagr, který to nakládá."
Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Černé skládky jsou pro městský obvod dlouhotrvající problém. Ročně likvidujeme desítky černých skládek na pozemních, které patří městskému obvodu. Jedná se jak o menší skládky, kdy například stavební firmy vyhodí korbu jednoho nákladního auta, ale i o větší skládky, kde se nám vrství více původců odpadu. A tyto skládky často zaberou více dnů na likvidaci a takhle si vyžádají vyšší finanční náklady na tuto likvidaci."
Daniel Tvrdý, vedoucí oddělení životního prostředí, Slezská Ostrava: "Předpokládaný odhad jsme zatím dávali 10 kontejnerů z OZO. Uvidíme, jak to půjde, kolik toho bude, protože vždycky, jak se do toho hrábne, tak to nabude. Takže nějaká odhad a realita může být jinačí. Podílí se na tom teď aktuálně jeden bagr s OZO tady jezdí dvě vozidla, které přivážejí kontejnery, plus následně se tady budou pohybovat dělníci čištění města, kteří postupně budou potom dočišťovat ty okolní plochy, kde se bagr nedostane, aby se to dočistilo."

Na likvidaci černých skládek se podílí kromě obvodu a jeho dělníků, často i technické služby Slezská Ostrava. Protože zejména u větších skládek je potřeba zapojit i další techniku.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Bavíme se až o desítkách tisíc korun na likvidaci každé jednotlivé skládky. A nutná je samozřejmě také likvidace odpadu, kde spolupracuje městský obvod s OZO Ostrava, které na základě objednávky města poskytuje městskému obvodu příslušný počet kontejnerů na velkoobjemový odpad. Problém však nastává zejména u stavební suti a dalších nebezpečných odpadů, u kterých městský obvod musí za ukládání těchto odpadů platit nemalé finanční prostředky. Při likvidaci bezdomoveckého městečka u řeky Ostravice se tak náklady nejenom na likvidaci té skládky, ale právě na uložení odpadu vyšplhaly až k půl milionu korun."

Lidé si často neuvědomují, že pokud budou odhaleni, hrozí jim za založení černé skládky pokuta až 50 tisíc korun. U podnikatelů je to mnohonásobně více. A pokuta může hrozit i majiteli pozemku.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Městský obvod bohužel nemá příliš účinných nástrojů ve své gesci, jak bojovat s černými skládkami, přesto se snažíme ve spolupráci s městskou policií aktivně vyhledávat původce černých skládek, což se nám v řadě případů daří. Následně předáváme tyto původce na Magistrát města Ostravy, který pak může ukládat sankce těmto původcům za tyto černé skládky."

Během dvou dnů se ze Zárubecké ulice odvezlo 13 kontejnerů odpadu. Práce pak přerušilo počasí a bude se v nich opět pokračovat.

Nahlásit chybu


K tématu
David Janoušek s.r.o., Ostrava - Muglinov
Ostrava
od 45 000 Kč/měsíc

Detail

SAVETI Facility Management s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 125 Kč/hod.

Detail

ČP Guarding, s.r.o., Ostrava (Wattova)
Ostrava
od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc

Detail
Slezská Ostrava likviduje obří černou skládku v Zárubecké ulici
Vydáno 25. dubna 2023 11:18, Ostrava-Slezská Ostrava, Jiří Cileček
Obrovská černá skládka, která vznikala pravděpodobně několik let. Taková byla situace na okraji Zárubecké ulice v Ostravě. Nyní obvod přistoupil na její likvidaci. Vyžádala si poměrně náročné nasazení a také těžkou techniku. Úklid takových skládek může obvod vyjít až na statisíce korun, původce je přitom téměř nemožné dohledat.

Obrovská hromada odpadků, kterou musí nabírat velký bagr. Konec slepé Zárubecké ulice na okraji Slezské Ostravy a velká černá skládka, která tady vznikala možná i desítky let.

Daniel Tvrdý, vedoucí oddělení životního prostředí, Slezská Ostrava: "To složení té černé skládky je všeho možného druhu. Ať jsou to nějaké pneumatiky, plasty z aut, ať je to odpad z domácností. Občas se mezi tím vyskytne i nějaká lehce stavební suť, ale převážně opravdu je to komunální odpad a nějaké pneumatiky a další věci, které se tady postupem času nahromadily." - Jak náročná ta likvidace pro vás je? - "Situace je pro nás náročná nebo tato akce. Protože musíme zkoordinovat na malém ploše kontejnery a traktor-bagr, který to nakládá."
Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Černé skládky jsou pro městský obvod dlouhotrvající problém. Ročně likvidujeme desítky černých skládek na pozemních, které patří městskému obvodu. Jedná se jak o menší skládky, kdy například stavební firmy vyhodí korbu jednoho nákladního auta, ale i o větší skládky, kde se nám vrství více původců odpadu. A tyto skládky často zaberou více dnů na likvidaci a takhle si vyžádají vyšší finanční náklady na tuto likvidaci."
Daniel Tvrdý, vedoucí oddělení životního prostředí, Slezská Ostrava: "Předpokládaný odhad jsme zatím dávali 10 kontejnerů z OZO. Uvidíme, jak to půjde, kolik toho bude, protože vždycky, jak se do toho hrábne, tak to nabude. Takže nějaká odhad a realita může být jinačí. Podílí se na tom teď aktuálně jeden bagr s OZO tady jezdí dvě vozidla, které přivážejí kontejnery, plus následně se tady budou pohybovat dělníci čištění města, kteří postupně budou potom dočišťovat ty okolní plochy, kde se bagr nedostane, aby se to dočistilo."

Na likvidaci černých skládek se podílí kromě obvodu a jeho dělníků, často i technické služby Slezská Ostrava. Protože zejména u větších skládek je potřeba zapojit i další techniku.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Bavíme se až o desítkách tisíc korun na likvidaci každé jednotlivé skládky. A nutná je samozřejmě také likvidace odpadu, kde spolupracuje městský obvod s OZO Ostrava, které na základě objednávky města poskytuje městskému obvodu příslušný počet kontejnerů na velkoobjemový odpad. Problém však nastává zejména u stavební suti a dalších nebezpečných odpadů, u kterých městský obvod musí za ukládání těchto odpadů platit nemalé finanční prostředky. Při likvidaci bezdomoveckého městečka u řeky Ostravice se tak náklady nejenom na likvidaci té skládky, ale právě na uložení odpadu vyšplhaly až k půl milionu korun."

Lidé si často neuvědomují, že pokud budou odhaleni, hrozí jim za založení černé skládky pokuta až 50 tisíc korun. U podnikatelů je to mnohonásobně více. A pokuta může hrozit i majiteli pozemku.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: "Městský obvod bohužel nemá příliš účinných nástrojů ve své gesci, jak bojovat s černými skládkami, přesto se snažíme ve spolupráci s městskou policií aktivně vyhledávat původce černých skládek, což se nám v řadě případů daří. Následně předáváme tyto původce na Magistrát města Ostravy, který pak může ukládat sankce těmto původcům za tyto černé skládky."

Během dvou dnů se ze Zárubecké ulice odvezlo 13 kontejnerů odpadu. Práce pak přerušilo počasí a bude se v nich opět pokračovat.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/slezska-ostrava/11000036872/slezska-ostrava-likviduje-obri-cernou-skladku-v-zarubecke-ulici