Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné čeká stomilionová investice

  • 10. listopadu 2018,
  • 8:30

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo Slezské univerzitě Opava, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, dva rozsáhlé investiční projekty. Nic již nebrání tomu, aby byly vytvořeny kvalitní podmínky pro výzkumné aktivity a byly zároveň modernizovány výukové prostory fakulty, která sídlí na Univerzitním náměstí v Karviné. Více než stomilionová investice je z 95 % financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. S ohledem na harmonogram operačního programu musí být oba projekty dokončeny do konce roku 2022.

Cílem prvního projektu s názvem „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné, SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení“ je vybudování adekvátního edukačního a informačně-technologického zázemí. Konkrétním výstupem projektu bude zejména: informační edukační laboratoř s pracovními místy napojenými na centrální výpočetní systém, prezentační místnost a potřebné sociální zázemí. Boxy budou určeny pro akademické pracovníky a studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského typu studia, kterým budou nabízet pracovní prostředí a možnost využití maximální výpočetní kapacity centrálního výpočetního systému. Chybět nebude ani pracovní box pro studenty se specifickými potřebami. V prostorách pro prezentaci bude možné realizovat workshopy, pracovní schůzky či jiné odborně a vědecky orientované aktivity a setkávání pracovních týmů řešících např. semestrální projekty v rámci předmětů. Edukační laboratoř bude umožňovat práci se standardním softwarem používaným při výuce, se speciálními softwary určenými pro modelovací a simulační účely a disková kapacita bude využívána i pro zpracování, zálohování a archivaci souborů vzniklých v rámci multimediálního studia.

Jako přímá podpora nového studijního programu Marketing bude součástí edukační laboratoře multimediální učebna umožňující prezentovat nové možnosti a využití pokročilých IT pro komunikaci se zákazníkem. Jedná se o komplexní SW/HW sestavu, která je určena pro pořízení, zpracování a prezentaci audia a videa (PC, střihové a mixážní pulty, apod.). Součástí projektu je rovněž vybudování šesti nových inovovaných PC učeben, které budou vybaveny moderními pracovními stanicemi. Ty budou obsahovat SW v rámci lokální počítačové sítě, prostřednictvím které budou učebny propojeny s laboratoří resp. její výpočetní kapacitou. V rámci OP VK byl již dříve na fakultě vyvinut simulační SW MAREA. Tento SW vznikl jako nástroj umožňující studentům pochopit principy chování podniku a trhu ve vazbě na podporu rozhodování. Zkušenosti z běžícího procesu a výzkumných aktivit dále rozšířily potenciální možnosti daného SW a tyto funkcionality budou do tohoto SW nově naprogramovány.

Hlavní změnou, realizovanou druhým projektem s názvem „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné, SU v Opavě – výukové sály“, bude zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro zajištění výuky ve formě dvou zrekonstruovaných přednáškových sálů o celkové kapacitě 920 míst včetně 13 bezbariérových míst. Malý sál bude dokončen v březnu roku 2019 a velký sál o rok později. Cílem modernizace je zejména výměna posluchárenského čalouněného sezení se stoly, výměna, stavební úpravy promítací kabiny velkého sálu, instalace akustických stěnových panelů či akustického podhledu a stínění oken. Dále je to výměna osvětlení a vybavení přednáškových sálů moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské sezení vychází z původní dispozice sedadel, která byla upravena s ohledem na umístění vyhrazených míst pro imobilní osoby.

Díky uvedenému projektu dojde v souladu s Výzvou ke zpřístupnění vysokoškolského prostředí k úpravě prostorů a pořízení vybavení odstraňující bariéry v přístupu ke studiu pro potřeby studentů se specifickými potřebami. V synergii se současně předkládaným ESF projektem a dřívějšími OP VK projekty dojde k významnému zlepšení prostředí pro výuku a ke zlepšení výuky samotné.Projekt SITUACE - life malířská show za Domem umění

Dnes 9:00 - 27.09. 15:00
Ostrava, Dům umění Ostrava

Trhy, co se hledají / pravé farmářské trhy

28.09. 9:00 - 23.09. 8:50
Ostrava, Cooltour Ostrava

Konference Invest More 2019

14.10. 9:00 - 23.09. 8:50
Ostrava, Brick House Klub, Dolní oblast Vítkovice

Podhorská nemocnice a.s.
Bruntál
od 20 000 Kč do 30 000 Kč

Detail

Sodovkárna R. Sýkora s.r.o.
Frýdek-Místek
od 10 500 Kč do 12 000 Kč

Detail

Transdev Morava s.r.o.
Nový Jičín
od 28 000 Kč do 32 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků