Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné čeká stomilionová investice

  • 10. listopadu 2018,
  • 8:30,

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo Slezské univerzitě Opava, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, dva rozsáhlé investiční projekty. Nic již nebrání tomu, aby byly vytvořeny kvalitní podmínky pro výzkumné aktivity a byly zároveň modernizovány výukové prostory fakulty, která sídlí na Univerzitním náměstí v Karviné. Více než stomilionová investice je z 95 % financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. S ohledem na harmonogram operačního programu musí být oba projekty dokončeny do konce roku 2022.

Cílem prvního projektu s názvem „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné, SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení“ je vybudování adekvátního edukačního a informačně-technologického zázemí. Konkrétním výstupem projektu bude zejména: informační edukační laboratoř s pracovními místy napojenými na centrální výpočetní systém, prezentační místnost a potřebné sociální zázemí. Boxy budou určeny pro akademické pracovníky a studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského typu studia, kterým budou nabízet pracovní prostředí a možnost využití maximální výpočetní kapacity centrálního výpočetního systému. Chybět nebude ani pracovní box pro studenty se specifickými potřebami. V prostorách pro prezentaci bude možné realizovat workshopy, pracovní schůzky či jiné odborně a vědecky orientované aktivity a setkávání pracovních týmů řešících např. semestrální projekty v rámci předmětů. Edukační laboratoř bude umožňovat práci se standardním softwarem používaným při výuce, se speciálními softwary určenými pro modelovací a simulační účely a disková kapacita bude využívána i pro zpracování, zálohování a archivaci souborů vzniklých v rámci multimediálního studia.

Jako přímá podpora nového studijního programu Marketing bude součástí edukační laboratoře multimediální učebna umožňující prezentovat nové možnosti a využití pokročilých IT pro komunikaci se zákazníkem. Jedná se o komplexní SW/HW sestavu, která je určena pro pořízení, zpracování a prezentaci audia a videa (PC, střihové a mixážní pulty, apod.). Součástí projektu je rovněž vybudování šesti nových inovovaných PC učeben, které budou vybaveny moderními pracovními stanicemi. Ty budou obsahovat SW v rámci lokální počítačové sítě, prostřednictvím které budou učebny propojeny s laboratoří resp. její výpočetní kapacitou. V rámci OP VK byl již dříve na fakultě vyvinut simulační SW MAREA. Tento SW vznikl jako nástroj umožňující studentům pochopit principy chování podniku a trhu ve vazbě na podporu rozhodování. Zkušenosti z běžícího procesu a výzkumných aktivit dále rozšířily potenciální možnosti daného SW a tyto funkcionality budou do tohoto SW nově naprogramovány.

Hlavní změnou, realizovanou druhým projektem s názvem „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné, SU v Opavě – výukové sály“, bude zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro zajištění výuky ve formě dvou zrekonstruovaných přednáškových sálů o celkové kapacitě 920 míst včetně 13 bezbariérových míst. Malý sál bude dokončen v březnu roku 2019 a velký sál o rok později. Cílem modernizace je zejména výměna posluchárenského čalouněného sezení se stoly, výměna, stavební úpravy promítací kabiny velkého sálu, instalace akustických stěnových panelů či akustického podhledu a stínění oken. Dále je to výměna osvětlení a vybavení přednáškových sálů moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské sezení vychází z původní dispozice sedadel, která byla upravena s ohledem na umístění vyhrazených míst pro imobilní osoby.

Díky uvedenému projektu dojde v souladu s Výzvou ke zpřístupnění vysokoškolského prostředí k úpravě prostorů a pořízení vybavení odstraňující bariéry v přístupu ke studiu pro potřeby studentů se specifickými potřebami. V synergii se současně předkládaným ESF projektem a dřívějšími OP VK projekty dojde k významnému zlepšení prostředí pro výuku a ke zlepšení výuky samotné.Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 15 050 Kč do 15 050 Kč

Detail

D&H STAV PERFEKT, s.r.o.
Ostrava-město
od 20 000 Kč do 35 000 Kč

Detail

Liberty Ostrava a.s.
Ostrava-město
od 24 530 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků