Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné čeká stomilionová investice

  • 10. listopadu 2018,
  • 8:30

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo Slezské univerzitě Opava, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, dva rozsáhlé investiční projekty. Nic již nebrání tomu, aby byly vytvořeny kvalitní podmínky pro výzkumné aktivity a byly zároveň modernizovány výukové prostory fakulty, která sídlí na Univerzitním náměstí v Karviné. Více než stomilionová investice je z 95 % financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. S ohledem na harmonogram operačního programu musí být oba projekty dokončeny do konce roku 2022.

Cílem prvního projektu s názvem „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné, SU v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení“ je vybudování adekvátního edukačního a informačně-technologického zázemí. Konkrétním výstupem projektu bude zejména: informační edukační laboratoř s pracovními místy napojenými na centrální výpočetní systém, prezentační místnost a potřebné sociální zázemí. Boxy budou určeny pro akademické pracovníky a studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského typu studia, kterým budou nabízet pracovní prostředí a možnost využití maximální výpočetní kapacity centrálního výpočetního systému. Chybět nebude ani pracovní box pro studenty se specifickými potřebami. V prostorách pro prezentaci bude možné realizovat workshopy, pracovní schůzky či jiné odborně a vědecky orientované aktivity a setkávání pracovních týmů řešících např. semestrální projekty v rámci předmětů. Edukační laboratoř bude umožňovat práci se standardním softwarem používaným při výuce, se speciálními softwary určenými pro modelovací a simulační účely a disková kapacita bude využívána i pro zpracování, zálohování a archivaci souborů vzniklých v rámci multimediálního studia.

Jako přímá podpora nového studijního programu Marketing bude součástí edukační laboratoře multimediální učebna umožňující prezentovat nové možnosti a využití pokročilých IT pro komunikaci se zákazníkem. Jedná se o komplexní SW/HW sestavu, která je určena pro pořízení, zpracování a prezentaci audia a videa (PC, střihové a mixážní pulty, apod.). Součástí projektu je rovněž vybudování šesti nových inovovaných PC učeben, které budou vybaveny moderními pracovními stanicemi. Ty budou obsahovat SW v rámci lokální počítačové sítě, prostřednictvím které budou učebny propojeny s laboratoří resp. její výpočetní kapacitou. V rámci OP VK byl již dříve na fakultě vyvinut simulační SW MAREA. Tento SW vznikl jako nástroj umožňující studentům pochopit principy chování podniku a trhu ve vazbě na podporu rozhodování. Zkušenosti z běžícího procesu a výzkumných aktivit dále rozšířily potenciální možnosti daného SW a tyto funkcionality budou do tohoto SW nově naprogramovány.

Hlavní změnou, realizovanou druhým projektem s názvem „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné, SU v Opavě – výukové sály“, bude zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro zajištění výuky ve formě dvou zrekonstruovaných přednáškových sálů o celkové kapacitě 920 míst včetně 13 bezbariérových míst. Malý sál bude dokončen v březnu roku 2019 a velký sál o rok později. Cílem modernizace je zejména výměna posluchárenského čalouněného sezení se stoly, výměna, stavební úpravy promítací kabiny velkého sálu, instalace akustických stěnových panelů či akustického podhledu a stínění oken. Dále je to výměna osvětlení a vybavení přednáškových sálů moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské sezení vychází z původní dispozice sedadel, která byla upravena s ohledem na umístění vyhrazených míst pro imobilní osoby.

Díky uvedenému projektu dojde v souladu s Výzvou ke zpřístupnění vysokoškolského prostředí k úpravě prostorů a pořízení vybavení odstraňující bariéry v přístupu ke studiu pro potřeby studentů se specifickými potřebami. V synergii se současně předkládaným ESF projektem a dřívějšími OP VK projekty dojde k významnému zlepšení prostředí pro výuku a ke zlepšení výuky samotné.Středozem slaví narozeniny/7. narozeniny Malého světa techniky U6

17.11. 10:00 - 15.11. 2:58
Ostrava, Malý svět techniky U6, Ostrava

Advent plný KŘÍDLENÍ / festival dobročinnosti

28.11. 15:00 - 15.11. 2:58
Ostrava, Multifunkční hala GONG, Ostrava

Petr Bende & Band Vánoční Symfonie Tour 2019

29.11. 19:00 - 15.11. 2:58
Ostrava, Dům kultury města Ostravy

BENSTAR s.r.o,
Ostrava-město
od 20 000 Kč do 25 000 Kč

Detail

TRITREG - TŘINEC, s.r.o.
Frýdek-Místek
od 18 000 Kč do 30 000 Kč

Detail

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260 okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 18 219 Kč do 23 755 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků