Přátelské česko-polské barvy v Ostravě

  • 28. června 2019,
  • 23:04,
  • PR

Posledním společným setkáním české a polské mládeže v rámci mikroprojektu „Mezi stranami” byla výtvarná aktivita, kterou jsme se rozhodli zrealizovat v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

Proč právě tam? Jelikož smyslem projektu je sdílení a poznávání  historie a kultury na obou stranách hranice, není lepšího místa, kde by se dalo demonstrovat, resp. tak opravdově zažít to, s čím je náš region spjat, co jej tvořilo a čím byl dlouhá léta ovlivňován. Pozorný návštěvník v  Expozici U6 mohl odhalit tajemství technických vynálezů a projít  se po historii technického pokroku od průmyslové revoluce po současnost. Díky interaktivním exponátům jsme měli možnost vědu a techniku zažít doslova na vlastní kůži, vyzkoušet si celou řadu pokusů a vyrobit si i vlastní výrobky. Po obědě ale zábava skončila a my se museli dát do práce. Zadání bylo namalovat obrazy na téma Přátelství. Malovalo se na plátno i na kartony, akrylovými barvami i pastelem. Že se nejednalo jen o jednoduché malůvky, tak to mohli posoudit jak náhodní kolemjdoucí návštěvníci areálu, tak i všichni , kdo zavítali k nám do Kulturního centra, kde obrazy byly na menší výstavě k shlédnutí po dobu 14 dnů, než se přemístily na výstavu i do partnerské  knihovny v Czechowicích-Dzedicích. 

E-mail-wzór

"Mezi stranami" je série projektů pořádaných Kulturním centrem  ve Frýdlantu nad Ostravicí a knihovnou Czechowice -Dziedzice. Hlavním cílem projektu je zintenzivnit polsko-českou spolupráci a usnadnit obyvatelům obou měst prospěch z kultury a cestovního ruchu.

Projekt je rozdělen na modul pro děti a mládež. Děti se při uměleckých a literárních setkáních seznamují s tématem folklóru, ochrany zvířat a seberozvojem. Výuka probíhá formou her a workshopů. Mladí lidé se seznámí s tématy důležitými v psychosociálním vývoji, jako je svoboda, vzpoura, láska a přátelství. Setkání budou organizována formou debat a workshopů. Setkání povedou spisovatelé, cestující a pedagogové - atraktivní lidé díky svému talentu a profesi. V obou modulech jsou plánovány výlety do atraktivních míst na polsko-české hranici. Animátoři a knihovníci zapojení do projektu navíc prohlubují své znalosti o problematice místní kultury a propagují ji mezi mladými lidmi.

Mikroprojekt pod názvem "Mezi stranami. Polsko-česká podpora kultury na hranicích“  je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu prostřednictvím euroregionu Beskydy.-Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace
Ostrava
od 29 490 Kč/měsíc

Detail

Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace - Č. Těšín
Český Těšín
od 29 490 Kč/měsíc

Detail

Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.
Háj ve Slezsku
od 26 000 do 28 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků