Diskuzní fórum E-Mobilita posune ekologické myšlení zase o krok dál

  • 9. března 2020,
  • 19:47,
  • PR

Silniční doprava je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší jak v ČR, tak na celém světě. Státy EU reagují zaváděním svých zelených strategií a vytvářením tzv. Smart Cities a Smart Regions, které jsou lídry v obrodném zeleném procesu za čistou dopravu. Diskusní fórum E-Mobilita následuje tento směr a přináší prostor pro diskuzi a představení projektů vedoucích ke zlepšení ekologické situace v Moravskoslezském kraji.

Ročník 2020 posuneme zase o kousek dál. Pozornost budeme věnovat současnému stavu chytré mobility v MS kraji a možnostem jejího rozvoje jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Představíme dotační možnosti vhodné pro města, obce i soukromé subjekty. Diskuze proběhne nad legislativou; zejména její připraveností na expanzi nízkouhlíkové dopravy. Dalšími tématy budou infrastruktura MSK a její připravenost, vhodné softwarové zajištění infrastruktury a technická specifika plynoucí z používání alternativních pohonů. Ve speciálním bloku proběhne debata o veřejné a firemní dopravě, komunálních službách a soukromému sektoru. Zástupci různých firem a organizací představí své projekty, jejich pozitiva, ale také úskalí. Svou účast přislíbili starosta města Budišova nad Budišovkou Ing. Patrik Schramm s projektem „Chytrého domu“, předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO Karel Čermák, Roman Horák, Member of Investment Comittee HYDROGEN1, Martin Peleška, ředitel Toyota Central Europe-Czech, Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu MD ČR a v jednání jsou další regionální osobnosti a zástupci státu.

Patrik Schramm říká o projektu chytrého domu a novince lokální distribuční sítě zásobující elektřinou budovy radnice, kulturního domu a základní školy města Budišova nad Budišovkou: „Velmi významným efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení ovzduší ve městě. Nyní budeme odebírat pouze 20 % elektřiny ze sítě, a navíc si výrazně levněji vyrobíme teplo pro všechny tři objekty. Současně s projektem jsme pořídili vícemístný elektromobil, který bude sloužit nejen městu, jeho příspěvkovým organizacím a společnostem, ale i spolkům. V rámci projektu jsme vybudovali i veřejnou nabíječku na elektromobily. Roční úspora na elektřinu a teplo činí 300 tisíc korun a vyprodukujeme o 180 t/rok CO2 méně.“ Zdroj: www.chytryregion.cz.

Diskuzní fórum je určeno odborné veřejnosti a je nutné se na něj ZDARMA registrovat. Pozváni budou zástupci měst a obcí MSK, dodavatelé energií, výrobci ekologických dopravních prostředků a návazných výrobků, provozovatelé firemních flotil a studenti SŠ a VŠ. Registrovat se lze online, více informací na webu akce v sekci návštěvník. Zainteresovaní novináři se mohou na akci zdarma akreditovat na emailu jana.jilkova@cerna-louka.cz.

E-Mobilita navazuje na konferenci i-Mobilita, která se uskutečnila 15. 3. 2019 na Černé louce v Ostravě a jejímž cílem bylo osvětlit proměny města Ostrava a chytrého regionu Moravskoslezského kraje v oblasti inteligentní dopravy, která bere ohled na životní prostředí. Zástupci MSK a SM Ostrava představili své akční plány a vize, kam chtějí region směřovat. 100 zúčastněných načerpalo praktické informace a motivaci k posunu k ekologické dopravě.

Program a diskutovaná témata:

  1. Stav a vize, přístup MSK, ČR a EU (9:00 – 10:15): stav a vize ekologizace dopravy, dotační možnosti pro města, obce i soukromý sektor a stávající legislativa
  2. Infrastruktura regionu (10:25 – 12:00): stav stávající infrastruktury a její připravenost na ekologizaci dopravy, dobíjecí stanice, plničky CNG, sklady a údržba baterií a software
  3. Veřejná doprava a komunální služby (12:10 – 13:15): stávající síť veřejné dopravy – ekologizace vs. efektivita, komunální služby, stávající stav a potřeba změny a příklady dobré praxe
  4. Firemní doprava (14:00 – 15:00): stávající stav firemních flotil, zkušenosti velkých i středních firem, příklady dobré praxe a networking

Doprovodný program pro účastníky fóra proběhne po skončení formální části. Těšit se můžete na prezentaci e – dopravních prostředků a zkušební jízdy.

Organizátory E-Mobility jsou Černá louka s.r.o. a 4machines, s.r.o., generálními partnery jsou Moravskoslezský kraj a statuární město Ostrava, partner akce jsou firma ČEZ ESCO a Eurocentrum Ostrava a mediálním partnerem magazín POSITIV Business & Style.

Záštitu na fórem převzal Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí ČR, Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR, Ing. Tomáš Macura, MBA. primátor statutárního města Ostrava a Ing. Jakub Unucka, MBA. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a chytrý region.

------------------
Termín konání: čtvrtek 16. dubna 2020, 9:00 - 15:00
Místo konání: Černá louka v Ostravě, Pavilon A
VSTUP na diskuzní fórum je ZDARMA, nutná je online REGISTRACE.

Více informací na www.emobilitaostrava.cz, facebook @cerna.louka.ostrava.
KR-BA employment agency s.r.o., pracoviště SUNGWOO HITECH
Ostrava
od 14 600 do 19 600 Kč/měsíc

Detail

Ivana Stupková
Opava
od 21 700 Kč/měsíc

Detail

INDUS PRAHA, spol.s r.o. - Hrabyně
Hrabyně
od 18 000 do 21 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků