Laskavá péče v Hospicu Sv. Lukáše pomůže, odchází-li Vám někdo blízký

 • 4. srpna 2021,
 • 16:59,
 • PR

Hospic sv. Lukáše hospic je specializované anebo zdravotně-sociální zařízení provozované Charitou Ostrava. Jeho tým zajišťuje lůžkovou zdravotní péči o nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života. Ve chvílích nejtěžších, kdy odchází někdo z Vašich blízkých, je laskavá péče jeho týmu obrovskou pomocí.

Posláním Hospice sv. Lukáše je poskytování specializované zdravotní péče lidem v terminálním stádiu života. K takzvané paliativní péči jsou přijímáni lidé, u kterých již byly vyčerpány všechny možnosti léčby jejich nemoci. Jsou to často pacienti, kterým už byla lékaři ukončena onkologická léčba včetně paliativního ozařování nebo chemoterapie, pacienti, kterým postupující nemoc způsobuje zdravotní potíže, které vyžadují odbornou pomoc.

MUDr. Pavel Vodvářka, Ph. D., hlavní lékař Hospicu Sv. Lukáše: “Hospic jednak navazuje na nemocnici, protože přijímá pacienty, kteří už nemají v nemocnici šanci. Už se to ví, že léčba, která byla doposud podávána selhává a pacienta čekají poslední dny života. Samozřejmě, že používáme medicínské metody, používáme takové léky, jaké se používají v nemocnici, žádné jiné. Všecky výkony, které děláme, děláme lege artis, jak se mají dělat. Ale v hospici velkým pomocníkem je klid. Nespěchat, ukázat nemocnému, že mám na něj čas, že je to právě on, kterého ošetřuji a já vidím, že to funguje, že to funguje moc dobře a mám z toho radost.”

Péče o ty, kdo odchází se tedy nezaměřuje na úsilí nad nemocí zvítězit, ale snaží se o zkvalitnění posledních dnů nebo týdnů života umírajícího a jeho blízkých. Kvalita života umírajících je spojena se zajištěním podmínek, které dovolí nemocnému prožít své poslední dny bez fyzické i duševní bolesti a bez zbytečného utrpení.

D.P., dcera klienta Hospicu Sv. Lukáše: “Tatínek měl velké bolesti, výkyvy nálad a byl velmi dezorientovaný. My jsme si na domácí péči jednoduše netroufli, ale zároveň jsme tatínka nechtěli nechávat v nemocnici. Jsme nesmírně vděční za péči, kterou mu v posledním týdnu života v Hospici Sv. Lukáše laskavé sestřičky i lékaři věnovali.”

Před tím, než se nemocný člověk dostane do hospice, měl by být o svém stavu informován. Hospic garantuje, že člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, že v posledních chvílích nezůstane osamocen.

Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb biologických, psychologických, sociálních a duchovních. I proto kladou v Hospici Sv. Lukáše důraz na komplexní péči, která může v jiných zařízeních scházet. Součástí týmu jsou v Hospici Sv. Lukáše kromě zdravotníků také sociální pracovník, psycholog anebo duchovní.

Péče v Hospici sv. Lukáše je hrazena z části ze zdravotního pojištění klientů a z části z příspěvků pacientů na úhradu služeb, ale také z darů.

Vy sami můžete Hospic Sv. Lukáše také podpořit jakoukoli částkou. Věřte, že i stokoruna pomáhá.

MOŽNOSTI PODPORY HOSPICE SV. LUKÁŠE:

 • Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS HOSPICLUKAS 30 na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 60 na telefonní číslo 87 777
  DMS HOSPICLUKAS 90 na telefonní číslo 87 777
  Pošlete trvalou dárcovskou SMS ve tvaru:
  DMS TRV HOSPICLUKAS 30 na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 60 na telefonní číslo 87 777
  DMS TRV HOSPICLUKAS 90 na telefonní číslo 87 777

  Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží Hospic sv. Lukáše 29, 59 nebo 89,- Kč.
  Získané finanční prostředky budou použity na udržení kvality přímé péče pro klienty Hospice sv. Lukáše.Více o DMS na: www.darcovskasms.cz
 • zasláním finančního příspěvku s variabilním symbolem: 11163

Všechny další informace o Hospici Sv. Lukáše najdete ZDE.Charita Bohumín Domov pro seniory U Kaple
Dětmarovice
od 30 000 Kč/měsíc

Detail

ČOS - Česká ochranná společnost a.s., Ostrava - Přívoz
Ostrava
od 16 800 do 18 000 Kč/měsíc

Detail

SLUŽBY - ŘEKA s.r.o. Orlová
Orlová
od 3 420 do 5 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků