Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Neposílejte balíčky, chybí nám hlavně bezdotykové teploměry, zní z Centra pro seniory v Bruntále

  • Bruntál,

Asi nikdo nepochybuje o tom, že nejohroženější skupinou obyvatel jsou při současné virové epidemii naši rodiče a prarodiče, tedy senioři. Současně s tím nabývá velké důležitosti právě ochrana jejich domovů a center sociální péče. Nejinak je tomu i v Bruntále.

Bruntálský domov seniorů Pohoda jako jeden z prvních reagoval ještě před vládním nařízením na tato nebezpečí a zakázal návštěvy pro veřejnost.

„V našem zařízení jsme už od 3.března měli zákaz návštěv, 6.3. jsme už provedli plán rizikového řízení, protože jsme cítili, že ta situace začíná být taková alarmující hlavně pro seniory. Krizový management máme, přesně tak, a provedli jsme řadu opatření, kterými eliminujeme možnost kontaktu našich zaměstnanců podle jednotlivých provozů.,“ říká ředitelka domova Jarmila Šíblová.

Domov umožňuje pouze krátkodobou návštěvu klientů v paliativní péči. S preventivními opatřeními souvisí i pravidelná kontrola personálu i uživatelů domova.

„Měříme denně teplotu zaměstnancům, to měříme už 14 dnů, a dvakrát denně měříme teplotu našim uživatelům sociálních služeb,“ potvrzuje ředitelka domova.

Personál domova se ve zvýšené míře stará také o ty, kterým se stýská po příbuzných. Při vybavení rouškami a respirátory operativně pomáhá Městský úřad. Co však domovu v současnosti chybí nejvíce, jsou bezdotykové teploměry.

„K veřejnosti bych chtěla požádat, pokud by někdo měl teploměr bezdotykový, tady jsme situaci, že máme opravdu málo těch teploměrů, teď se nám ještě dva pokazily, takže pokud by někdo měl k dispozici, budeme tomu rádi,“ žádá ředitelka domova.

Vedení domova vyzývá veřejnost také k tomu, aby neposílali svým příbuzným žádné balíčky.

Vše potřebné operativně zajišťuje v místní kantýně.

„Balíčky jsme zastavili vzhledem k tomu, že klienti nosili denně několik setů třeba toaletních papírů, jednorázových kapesníčků a minerálek, což bylo pro nás tak jako určitý zdroj možné infekce,“ dodává Jarmila Šíblová.

V domově byl vyčleněn také izolační prostor pro klienty s respirační nemocí či teplotou.

„Takže ta kapacita je od včerejška připravená pro 10 uživatelů. Chtěla bych poděkovat městu Bruntál, protože jejich pomoc je taková rychlá, operativní, okamžitá dá se říct, jak v dodávání roušek tak v dodávání respirátorů, takže ta spolupráce je tady na velice dobré úrovni a velice dobrá. Co se týká našich zaměstnanců, tady bych chtěla říct, že pracují všichni s velkým nasazením a že i v této krizové situaci vidíme, že všichni pracují i nad rámec svých povinností, za což jim patří velké poděkování určitě i veřejnosti v první řadě,“ uzavírá ředitelka domova Pohoda.

O všech 122 uživatelů domova Pohoda se stará 113 zaměstnanců. To hlavní, co v současné době potřebují, je především jejich trpělivost a tolerance ke všem zdravotním omezením.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků