Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve Frýdku-Místku probíhají vysprávky silnic a další práce

Už jsme vás informovali o tom, že pracovníci Technických služeb zahájili opravy výtluků na území města. Vedle těchto provizorních oprav se ale rozjely také další stavební práce v ulicích. Více už v následující reportáži.

Počátkem dubna zahájili Technické služby vedle oprav děr na silnicích a některých plánovaných celoplošných oprav cest také větší rekonstrukce místních a účelových komunikací, případně chodníků.

“Konkrétně jsme zahájili opravu odvodnění, výměny stávajících ekodrenů za nové kompozitové na autobusovém stanovišti. Jedná se o ekodreny v celkové délce zhruba 40 metrů. Děláme to tam na tři etapy vzhledem k tomu, že se jedná o prostory na tří nástupištích, tak abychom co nejméně omezili ten provoz jak autobusové dopravy, tak samotných chodců. Práce by měly být dokončeny do 20. dubna. Souběžně probíhá i oprava odvodnění na ulici Černá cesta u restaurace U Mámy,” uvedl předseda představenstva Technických služeb F-M

Během těchto dnů začaly práce i na výstavbě nového parkoviště na Slezské.

“Tady se po dlouhých desetiletích se konečně s plochou vedle obchodního domu Meca začalo něco dělat. Podařilo se nám sehnat peníze a vzniknou tady parkovací místa hlavně pro sídliště,” uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutscher.

V květnu plánují Technické služby opravy v příměstských částech města.

“Konkrétně ve Skalici dojde k opravě propustku, konkrétně k jeho prodloužení, k opravě jak na odtoku, tak i výtoku a bude tam instalováno nové zábradlí. V Chlebovicích dojde k opravě zpěvněné plochy před základní školou, kde bude stávající povrch nahrazen zámkovou dlažbou,” řekl Kohut.

Občané se dočkají i nově opraveného chodníku, a to na ulici Sadová před domem s pečovatelskou službou. Další opravy se v tuto chvíli plánují a k jejich realizaci dojde v letních měsících.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy