Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Na frýdeckém magistrátu proběhla 116. schůze rady města

Ve Frýdku-Místku proběhla 116. schůze Rady města. V příspěvku vám představíme výběr několika zásadních bodů, kterými se radní zabývali.

Radní města na červnovém zasedání projednali na padesát bodů, mezi nimi i ty, o kterých bude s konečnou platností rozhodovat zastupitelstvo. Šlo například o poskytnutí dotací do sociální sféry. Na programu bylo i zadávání veřejných zakázek na opravy komunikací nebo zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci vnitrobloku na ulici Těšínská. Radní také schválili podmínky dotačního programu na podporu změny způsobu vytápění, ale také zřízení domovní čistírny odpadních vod nebo přípojky na kanalizaci.

“Město již několik let nabízí „kotlíkové dotace“ a stejně tomu bude i příští rok. Radní schválili podmínky pro rok 2019. O dotace budou moci žádat stejně jako v minulosti fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města. Tomu, kdo přejde z vytápění tuhými palivy na vytápění plynem nebo elektřinou poskytujeme dotaci do 20 tisíc korun. Při přechodu na vytápění za pomocí tepelného čerpadla může být žadateli poskytnuta dotace až do výše 70 tisíc, tu mohou získat i ti, kteří si u domy vybudují zařízení pro skladování propanu určeného k vytápění. Dále mohou občané žádat o dotaci na pořízení solárních kolektorů, kde je dotace do 50 tisíc. Nabízet i příští rok budeme dotace na zřízení domovní čistírny odpadních vod jako náhrady za septik nebo žumpu, kde jsou určeny dva stropy 50 a sto tisíc korun, záleží na velikosti domu, stejně tak tomu bude u přípojky, kde dotace může činit do 20 nebo do 50 tisíc. Žádosti o dotace pro rok 2019 budou přijímány od ledna,” uvedla mluvčí Magistrátu města Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Radní doporučili zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotací pro Charitu a Slezskou diakonii, které působí na území města a poskytují služby místním občanům.

“Charita Frýdek-Místek žádá 100 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem na podporu dobrovolnictví. V objektech charity působí nyní na 60 dobrovolníků, kteří docházejí za seniory, za nemocnými se sníženou soběstačností, osobami s duševním onemocněním, ale také za dětmi ať už do Nízkoprahového klubu Nezbeda nebo Centra Pramínek. Působí i v Terénní službě Rebel, zaměřené na děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Další dotaci žádá charita na Hry seniory, jejichž pořádání vyšlo právě na ni. Jedná se o tradiční akci, jejímž cílem je podpořit pohyb a aktivní způsob života seniorů. O dotace ve výši 44 tisíc korun zažádala také Slezské diakonie, která v mrazivých dnech rozšířila v centru Bethel běžnou provozní dobu a nabízela potřebným tzv. teplou židli,” sdělila Matějíková.

Město nechá opravit další komunikace a chodníky.

“Městské technické služby opraví komunikaci na ulici Jabloňová ve Frýdku (370 tis), a to v úseku křížení s ulicemi Bruzovská a Tichá.  Nový asfalt dostane komunikace na ulici Svatopluka Čecha a část komunikace v lokalitě Bahno, přesněji v úseku od křížení s ulicí Čelakovského ke kuřínu. Opraven budou také chodníky u věžového domu 484 na ulici Marie Majerové v Místku,” popsala mluvčí.

Rada v rámci postupné obnovy bytové fondu schválila rekonstrukci dvou uvolněných bytů.

“Město má ve své správě přes 13 set bytů. Většina bytových domů ve vlastnictví města je již zateplena, postupně se v nich řeší také rozvody, od elektřiny, přes vodu až po odpady. V návaznosti na dostupné finance postupně opravujeme také byty. Ty, které se uvolní po nájemnících, procházejí rekonstrukcí. Jsou zcela volné, takže se v nich úpravy dělají snadněji a rychleji, než kdyby tam byli nájemníci. Převážně se jedná o vyzdění koupelny, které mají většinou společnou stěnu s kuchyní, takže na to navazuje instalace nové kuchyňské linky a v bytech je udělána nová elektroinstalace. Podle potřeby se mění i podlahové krytiny, vnitřní dveře a samozřejmostí je výmalba. Byty opravují převážně místní firmy, ale také naše technické služby. Teď to bude 2+ kk Na Aleji a 3+1 na Sadové,” dodala Matějíková.

Vybranými body se budeme zabývat podrobněji a reportáže vám přineseme v příštích vydáních Frýdeckomísteckého expresu.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy