Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek přemístí bludné balvany z ochranného pásma

Frýdek-Místek nechá přemístit bludné balvany u Kina Petra Bezruče. Ty v současné době leží v místě ochranného pásma. Souhlas s přemístěním ale musí ještě vydat krajští památkáři.

Bludné balvany, což je kulturní památka, v minulosti ležely v trase inženýrských sítí, které v minulých týdnech prošly rekonstrukcí. V trase inženýrských sítí a jejich ochranném pásmu je ovšem zakázáno vysazovat stromy a umisťovat objekty, které by znesnadňovaly nebo podstatně znemožňovaly přístup k inženýrským sítím, takže ani bludné balvany v tomto místě nemohou zůstat.

“Bludné balvany tedy budou v rámci dané lokality u kina Petra Bezruče přesunuty mimo ochranné pásmo, a to zhruba o 40 metrů blíž k náměstí Evropy. K přemístěním kulturní památky ale musí vydat souhlas krajští památkáři. Bez souhlasu krajských památkářů nemůžeme kulturní památku přemístit,” uvedla mluvčí Magistrátu města Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Krajští památkáři si v červnu k žádosti o povolení přesunu balvanů vyžádali také podrobné grafické vyznačení pro umístění, tedy přesně identifikované a okótované místo ve výkresu nejlépe 1:50 a návrh kompozice památníku, a také přesný rozpis technického a technologického postupu prací při upevnění balvanů. Jedná se o klasický úřednický postup, který je zdlouhavý, protože na všechno jsou dány lhůty.

“Rozhodnutí o souhlasu či nesouhlasu s umístěním balvanů bychom měli koncem července. Pokud bude rozhodní kladné, budou následně balvany přemístěny,” dodala mluvčí.

Na závěr malá zajímavost. Bludné balvany, kterých je ve Frýdku-Místku na různých místech rozeseto několik desítek, se do města dostaly v poslední době ledové, tedy před devětadvaceti tisíci lety.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy