Technické služby Frýdku-Místku testovaly spokojenost občanů

Technické služby Frýdku-Místku opět testovaly spokojenost občanů. Lidé se mohli vyjádřit ke všem službám, které společnost nabízí. Získané informace jí pomohou zlepšit případné nedostatky.

Reklama

Stejně jako v předešlých letech i letos měli občané Frýdku-Místku možnost vyjádřit míru spokojenosti s poskytovanými službami městské společnosti Technické služby. Ty zkraje srpna prováděly průzkum spokojenosti formou dotazníku.

„Občané mohou svými podněty přispět k případnému zlepšení našich služeb. Uvítali bychom, kdyby u každého důvodu nespokojenosti uvedli konkrétní problém a místo, abychom mohli danou záležitost řádně vyhodnotit a přijmout případná opatření na zlepšení. Výsledky z testování spokojenosti ve městě mají přímý vliv na další vývoj činnosti technických služeb ve městě a hrají důležitou roli při sestavování strategického plánu na další léta,“ uvedla mluvčí Magistrátu města Frýdku-Místku Jana Matějíková.

“Cílíme do oblasti veřejného osvětlení, nasvětlení přechodů, světelného signalizačního zařízení, údržby zeleně, údržby místních a účelových komunikací, kvality a množství parkovacích míst, dotazujeme se i na kvalitu naší pohřební služby nebo městského mobiliáře,” uvedl předseda představenstva TS F-M Jaromír Kohut.

Dohromady bylo 460 dotázaných, rovnoměrně rozdělených na muže a ženy v různých věkových kategoriích. Vybraní kolemjdoucí odpovídali na celkem 13 otázek.

“oslovíme lidi, zda mají čas. Pokud ano, zeptáme se, jestli jsou z Frýdku, Místku nebo okolí. Odpovídá se na škále zcela spokojen, spokojen, nespokojen, zcela nespokojen a nedovedu posoudit,” řekla brigádnice Michaela Kolářová.

Také nás zajímalo, jak jsou lidé spokojeni s úrovní technických služeb, a tak jsme se jich zeptali.

Anketa, občané Frýdku-Místku:

“Celkem to jde.”

“Myslím si, že jsou místa, která se dají v té údržbě hodně zlepšit.”

Výsledky průzkumu budou známy do konce prázdnin. Zveřejněny pak budou na webu Technických služeb i města.
Historické slavnosti

25.08. 10:00 - 26.08. 22:00
Frýdek-Místek, Park pod zámkem, Frýdek - Místek

Promenádní koncerty / Alan Grezl & Palo Nowak

26.08. 16:00 - 20.08. 12:21
Frýdek-Místek, Altán ve Smetanových sadech, Frýdek - Místek

Odpoutaná scéna. Divadelní festival

30.08. 18:30 - 01.09. 9:59
Frýdek-Místek, Areál Slezanu, bývala tkalcovna, Frýdek - Místek

Stáj MUSTANG s.r.o.
Frýdek-Místek
od 12 300 Kč

Detail

SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o.
Frýdek-Místek
od 100 Kč do 120 Kč

Detail

STAKOV, s.r.o.
Frýdek-Místek
od 160 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu