Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Technické služby Frýdku-Místku dělají svou práci dobře

Zkraje srpna prováděly Technické služby Frýdku-Místku pravidelný průzkum spokojenosti občanů města se službami, které společnost vykonává. Dnes má k dispozici výsledky průzkumu. Vyplývá z nich, že svou práci odvádí více než dobře.

Celkem 460 lidí se mělo možnost vyjádřit ke službám, které ve Frýdku-Místku celoročně provádí městská společnost Technické služby. V první dekádě srpna chodily po městě brigádnice a formou dotazníku zjišťovaly, zda jsou občané s prací společnosti spokojeni nebo ne. Vyjádřit se mohli ke dvanácti otázkám, které mapovaly každou oblast poskytovaných služeb.

„Určitě největší radost máme z úrovně veřejného osvětlení. Ta je dlouhodobě na vysoké úrovni. Letošních 94,2 procenta je vůbec nejvyšší číslo v dosavadní historii, kdy průzkum provádíme. Z čeho mám já osobně největší radost je 93,6 procentní spokojenost s úrovní úklidu na území města. Je to úžasné číslo. Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se na tom úklidu podílejí. Úplně mizivé procento nespokojenosti bylo s úklidem v centralizovaných částech, tedy na obou náměstích a na sídlišti Slezská,“ uvedl předseda představenstva TS F-M Jaromír Kohut.

Téměř 90 procentní spokojenost občanů je s vánoční výzdobou města. Tady už čtvrtým rokem spokojenost o procento stoupá. V letošním roce navíc proběhne čtvrtá etapa obnovy vánoční výzdoby, tentokrát v příměstských částech.

„90 procentní spokojenost máme i v Místku z hlediska veřejné zeleně. Je zajímavé, že už několik let po sobě je zhruba 10 procent rozdíl ve srovnání s Frýdkem. Nevíme, co je příčinou, ale trend je pozitivní. V obou částech je jedno procento navíc v porovnání s rokem předcházejícím. Výborně je kvitována květinová výzdoba, včasné kosení i jedna seč navíc,“ řekl Kohut.

K 80 procentům se Technické služby blíží i u zimní údržby. Zde občané asi u 26 případů vytýkali pozdní nasazení techniky.

„Chci ubezpečit, že jedeme striktně podle plánu zimní údržby, který je dán v nějakých hodinových intervalech, a kde je dáno, jaké lokality a v jakých intervalech se mají ošetřovat. Priority mají lokality s autobusovými linkami a ty s největší frekvencí. Samozřejmě to děláme tak, abychom se v případě vyřizování nějakých škodných událostí mohli následně vyvinit z toho, že ta údržba byla provedena v souladu s tímto plánem,“ sdělil Kohut

Největším skokanem roku je oblast městského mobiliáře.

„Zatímco loni to bylo nějakých 63,5 procent, letos je to 71, 7 procent. Jednoznačně pozitivně byla hodnocena oplocení dětských hřišť s dětskými motivy. Také nové lavičky, které byly během léta instalovány na několika místech ve městě a zvýšená péče o městský mobiliář jako takový,“ dodal Kohut.

Nejhůře z dotazovaných oblastí dopadla už tradičně úroveň parkovišť.

„Tam jsme zaznamenali asi čtyřprocentní pokles. Už to procento kleslo pod 50 procent, konkrétně 47,6. Tuto oblast my dost dobře nemůžeme ovlivnit, ale myslím si, že nové vedení města, které vzejde z voleb, by se tím mělo zabývat, protože aut přibývá, místa zůstávají stejná a ten trend je dlouhodobě špatný a procento spokojenosti klesá,“ uvedl Kohut.

Výsledky průzkumu mohou zájemci nalézt na webu Technických služeb. V těchto dnech je bude společnost rozesílat jednotlivým odborům magistrátu, aby mohly případné nedostatky nebo podněty zakomponovat do plánu na příští rok, případně do rozpočtu.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy