Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek podporuje pobyt seniorů v domácím prostředí

Město Frýdek-Místek dlouhodobě a systematicky podporuje rozvoj sociálních služeb pro seniory. Na jejich aktivity nebo i na revitalizace objektů určených seniorům poskytlo na 300 milionů korun.

Rozvoj sociálních služeb pro seniory patří k prioritám města Frýdku-Místku, proto jej dlouhodobě a systematicky podporuje. Na služby a aktivit pro seniory dalo přes 195 milionů, přes dalších 100 milionů šlo na úpravy a modernizaci objektů určených seniorům. To je za poslední čtyři roky na 300 milionů korun. Cílem je vytvořit kvalitní síť sociálních služeb, které budou pro klienty územně i kapacitně dostupné. To znamená, že budou poskytovány v blízkosti jejich působiště a bude jich dostatek.

“Kapacita v rámci pobytových služeb činí 405 lůžek. Z toho 210 míst nabízejí městské domovy pro seniory, které jsou určeny pro osoby, které se již o sebe samy nedokáží postarat. Soběstačným seniorům jsou určeny Domy zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou), těch máme několik například na ulici 17. listopadu, Sadová nebo Na Aleji. Je v nich 521 bytů,” uvedla mluvčí Magistrátu Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Město podporuje ale také pobyt seniorů v domácím prostředí.

“Pozornost soustředíme taky na rozšiřování terénních služeb pro seniory, protože budoucnost vidíme i v podpoře seniorů v jejich domácím prostředí. Přemístit starého člověka z jeho domácího prostředí do pobytového zařízení, které nezná, je pro něj často stresující. Proto nabízíme seniorům i různé druhy služeb tak, aby byli co možná nejdéle soběstační, nebo abychom ulehčili rodinám, které o ně pečují,” řekla Matějíková.

Město poskytuje ve svých zařízeních - Hospic a Penzion pro seniory - pobytovou odlehčovací službu. Ta je určena osobám, o které je jinak postaráno v domácím prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek nebo čas na zajištění vlastních potřeb, proto mohou být senioři umístěni na nezbytně nutnou dobu v pobytovém zařízení mimo svůj domov.

“Odlehčovací službu poskytuje na území města také Charita Frýdek- Místek, město na její provoz finančně přispívá. Město provozuje taky Centrum denních služeb Domovinka, kde senior může strávit den a rodinní příslušníci, kteří o něj pečují si tak mohou vyřídit osobní záležitostí,” řekla Matějíková.

Pobyt seniorů v domácím prostředí výrazně podporují také služby, které nabízí městská organizace Centrum pečovatelské služby, od pomoci při zajištění chodu domácnosti, přes pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravy až po zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

“Součástí centra je taky půjčovna kompenzačních pomůcek a bezplatné základní sociální poradenství. Novinkou je taky edukační místnost, kde zájemcům nejen poradí, ale taky předvedou jak se o seniora v domácím prostředí starat a jak přitom oběma stranám ušetřit síly, například jak osobu polohovat na lůžku, jak ji přemístit třeba například do křesla nebo koupelny, jak využít různé pomůcky a podobně,” sdělila mluvčí.

Město provozuje taky Středisko osobní hygieny.

“Mnoho seniorů a těžce se pohybujících osob nemá koupelny ve svých bytech přizpůsobeny tomu, aby se v nich mohly bezpečně a samy, bez pomoci jiné osoby, osprchovat či vykoupat. Využít proto mohou Středisko osobní hygieny na ulici 17. listopadu, nabízí bezbariérový sprchový kout i vanu s vanovým zvedákem. Objednat přitom lze dovoz i odvoz klienta,” popsala Matějíková.

Vedle toho, že město podporuje pobyt seniorů v domácím prostředí, investuje i do bytů a domů pro seniory.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy