Evangelický kostel ve Frýdku potřebuje opravu

Evangelický kostel ve Frýdku nutně potřebuje opravu. Právě proto na ni magistrát vypsal první veřejnou sbírku v rámci nového programu Daruj F-M. Do sbírky se stejnou měrou zapojí lidé i město.

Na první pohled vypadá evangelický kostel ve Frýdku poměrně dobře. Problém je však ukrytý v jeho zdech.

“Ten kostel byl dokončený v roce 1910 a od té doby jako každý stavba utrpěla už tou svojí historií. Tam, kde popraská spárování zdiva, dochází k tomu, že do cihliček zatéká voda, která teče po fasádě. Jejich problém je ten, že jsou uvnitř duté. Voda, která nemá kam dále odtéct, zůstává vevnitř stát, a jakmile přijdou mrazy, tak to tu cihličku buďto roztrhá, anebo ta voda postupně proniká do vnitřního zdiva. Takže teď se musí chodit, poklepávat na celou fasádu, a tam, kde ten obklad nedrží, se musí sundávat a znovu nahrazovat,” popsal farář Jaromír Rumíšek.

Rada města vyslyšela žádost farního sboru českobratrské církve evangelické a v rámci nedávno schváleného nového programu Daruj F-M vyhlásila na opravu kostela veřejnou sbírku.

“Jedná se o dominantu města, stavba z roku 1910 a od roku 1995 je zapsána jako kulturní památka. Dle vyjádření památkářů je zejména fasáda, kterou tvoří děrované cihličky v havarijním stavu, do kterých zatéká, vlivem vlhkosti jsou velmi poškozeny i omítky interiéru. Finanční prostředky může farní sbor získat z norských fondů, vždy však musí uhradit nejméně 10 procent z vlastních zdrojů, které však vlastník nemá. Dle projektové dokumentace je potřeba na rekonstrukci více než 5 miliónů korun. Proto jsme opravu této kulturní památky zařadili do projektu Daruj F-M. Město se zavázalo poskytnou dar ve stejné výši, jaký se vybere mezi veřejností. Je tedy na nás, občanech města, zda nám na této kulturní dominantně města záleží a zda přispějeme na rekonstrukci památky, kterou nám zde zanechali naši předkové a dle mého názoru je naší povinnosti se starat o kulturní dědictví, čehož si je vědomo i vedení města, a proto ochranu kulturních památek máme uvedenu i v Programovém prohlášení Rady města,” sdělil náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Občané města mohou ve sbírkovém programu darovat až 200 tisíc korun. S přispěním města by pak na opravu bylo až 400 tisíc. Cílem programu Daruj F-M je podpořit veřejné sbírky, které budou mít veřejně prospěšný účel s dopadem na občany města. To vyřídí vše potřebné po administrativní stránce, včetně vytvoření transparentního účtu.

“Program Daruj F-M v tuto chvíli zahrnuje pouze jednu sbírku, je ale zřejmé, že přibývat budou další. Žádost o zařazení do programu mohou podávat pouze právnické osoby. Žádost následně projedná rada města, která také rozhodne o jejím zařazení nebo nezařazení do programu a vyhlášení sbírky. Takže sbírek, které podpoří město, může být několik a mohou se konat i současně,” uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Jakub Míček.

Podmínky programu Daruj F-M včetně informací o právě probíhající sbírce jsou zveřejněné na nově spuštěných webových stránkách – www.darujfm.cz. Zájemci se na nich dozví podrobnosti, včetně čísla účtu, na který mohou přispívat.
4. Ples pro Frýdek-Místek

24.01. 20:00
Frýdek-Místek, Národní dům, Frýdek - Místek

Jiří Stivín a Collegium Quodlibet / koncert

28.01. 19:00
Frýdek-Místek, Národní dům, Frýdek - Místek

Radek Jaroš: Koruna Himálaje / výstava

03.02. 00:00
Frýdek-Místek, Kino Vlast, Frýdek - Místek

Beskyd Gastro a.s.
Frýdek-Místek
od 19 000 Kč

Detail

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 20 925 Kč

Detail

KLEMP Šajtar s.r.o.
Frýdek-Místek
od 14 600 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků